Forsvar for troen på opstandelse i kød og blod

s15_Opstand om opstandelsenHenrik Højlund indleder bogen med det, som han oplevede som en uventet nytårsbombe. Per Ramsdals udtalelse til Jyllandsposten i december 2014 om, at han ikke kunne ”tro på, at Jesus fysisk stod op af graven. Det bliver for overnaturligt for mig.” (s.13).

Det skabte, trods alt, en del opmærksomhed, fordi det var en lønnet præst, som således åbenlyst modsagde ’virksomhedens’ vedtægter (læs: trosbekendelsen).
Men i virkeligheden har denne tolkning eksisteret i bedste velgående næsten lige siden kirkens opståen. Det er altså ikke nyt, men blot gnosticisme i moderne udgave, hvor åndeliggørelse erstatter den konkrete læsning af tekstens fysiske aspekter.
Men hvad betyder det så, at Jesus, en historisk person, led en fysisk død og opstod fysisk i kød og blod? Hvad betyder det for vores tro? Det er, hvad de 10 skribenter gør sig umage for at udfolde.

Vores opstandelseshåb

Det helt centrale er relationen mellem Kristi opstandelse og de kristnes opstandelseshåb. Som Paulus siger: ”Er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom” 1.Kor 14,14.
Vores opstandelseshåb er således knyttet til ham som overvandt døden. Men hvordan skal denne opstandelse så opfattes?
Det er her det teologiske slag står. For blandt fremtrædende teologer og professorer tænkes opstandelsen som et åndeligt fænomen. Jesus var jo ikke underlagt naturens love på samme måde som før korsfæstelsen – hedder det sig.
Mens denne bogs forfattere, betragter opstandelsen langt mere umiddelbar og håndgribelig. Jesus var fuldtud menneske før korsfæstelsen, men gik alligevel på vandet og gjorde overnaturlige mirakler, og derfor er det ikke en grundlæggende anden form for Jesus, vi møder efter graven.
Han bar de såremærkede hænder, han spiste og drak med disciplene … og ja så forsvandt han pludselig og dukkede lige så pludseligt op igen.

Helt menneske – helt Gud

For martyrkristne – både i den første kirke og i den forfulgte nutidskirke – er Kristi opstandelse et mirakel, der giver håb om et liv uden lidelse, uden smerte … men ikke uden krop, identitet.
Et menneske er i den oprindelige jødisk-kristne forståelse en helhed af kød og blod, ånd og sjæl – skabt i Guds billede og med Jesus genoprettet til den herlighed, hvormed det var tænkt fra skabelsens morgen.

Opstand om opstandelse giver nogle stærke argumenter til debatten for kirkens oldgamle trosbekendelse. Det er lige fra evangelisterne over Irenæus, via Luther og Grundtvig og helt frem til den nutid, som spørger sig selv, hvad betyder kristendommen? Hvad har vores tro at sige overfor det moderne menneskes identitetskrise? Findes der en kristen dogmatik, som modsvar til islamistisk radikalisering?
Man kan kun håbe, at budskabet bliver hørt hos den del af kirken som virker til at være på hovedkulds flugt væk fra den grundvold, som kirken har været solidt plantet på i århundreder.

Opstand om opstandelsen
– 10 bidrag til debatten
158 sider • 149,95 kr
Forlaget Credo