Interviewbog med Pave Frans har gode pointer

s15_Guds_navn_er_barmhjertighed_pave_fransFlere steder rundt omkring i verden er det gammel skik, at der sættes lighedstegn mellem barnets navn og barnets egenskaber.

Navnet Bjørn er et godt eksempel fra vor hjemlige vikingetid. Ikke sandt: med det navn kan drengen da kun vokse godt til!
Eksempler på den slags navngivning findes også i Det gamle Testamente, og det er en afspejling af denne praksis, vi her præsenteres for, når Pave Frans kalder sin første, mere uofficielle bog: Guds navn er Barmhjertighed.

Behagelig interview-stil

Der er tale om en interview-bog, hvilket giver bogen en behagelig, slentrende stil; det betyder dog ikke, at der gives køb på budskaberne, skulle jeg hilse og sige! Pavens pointer er ofte illustreret med mange små, smukke, ind- og udtryksfulde beretninger om mennesker, der har krydset hans vej op gennem årene.
Det har været en stor og inderlig glæde at dele denne bog og dens tanker med nogle af mine protestantiske venner. Barmhjertighed er et begreb, som udtrykker et helt grundlæggende, universelt behov. Alle har behov for det, og alle kan give det. Dermed ikke sagt, at det er nogen nem øvelse, men det er en nødvendig øvelse.
Pave Frans definerer ligefrem barmhjertigheden som Jesu stærkeste budskab, og han formidler denne hoved-pointe aldeles fremragende – godt hjulpet på vej af Andrea Torniellis venligt insisterende spørgsmål.

Barmhjertighedens jubelår er en påmindelse

Bogen er specielt aktuel lige her i 2016, der er blevet udråbt til Barmhjertighedens Jubelår – en påmindelse om, at kirken ingen må udelukke, og at der ingen situationer findes, som der ikke også findes en vej ud af.
Hen mod bogens slutning stiller Tornielli så det helt afgørende spørgsmål, nemlig hvad det vigtigste, man kan gøre som troende dette år, er – og svaret lyder:
«Man skal tage imod Guds barmhjertighed, åbne sig og åbne sit hjerte, tage imod Jesus, idet man søger ham med et åbent sind. Og man skal forsøge at være barmhjertig mod andre mennesker» (s. 127).
Så enkelt kan det siges.

Pave Frans: ”Guds navn er barmhjertighed.” En samtale med Andrea Tornielli.
130 sider • 200 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag