Liturgi i nutidig skikkelse

s15_Gudstjeneste fra kantenWild Goose Ressource Group fra Iona har skrevet de liturgiske tekster, og Kirkefondets redaktionsgruppe har udvalgt og oversat fra det enorme materiale med et nyttigt indeks bagerst til dage i kirkeåret, hvor teksterne kan benyttes. De er skrevet i et nutidigt sprog med det formål at skærpe fokus på det at møde og samtale med Gud i gudstjenesten og tilføje farve.

Teksterne kan bruges til mange lejligheder som supplement til højmessen og andre kirkelige aktiviteter eller til personlig andagt og opbyggelse. De viser gudstjenesteforslag, ikke som færdige opskrifter eller erstatning af højmessen. Der er også et afsnit om heling, tekster til drama, dialoger, bøn og meditation– en meget blandet buket.

Skotsk og keltisk inspiration

Inspirationen til teksterne er fra klosterfællesskabet på øen Iona ved Skotland, der har eksisteret siden året 563. Gennem årene har det udviklet sig til et postmoderne, globaliseret klosterfællesskab, spredt ud over hele verden. I bogen kan man læse mere om den interessante historie og om den keltiske teologi, som ligger bagved. I forordet står der, at den liberale teologi, som kendetegner den keltiske kristendom fra Iona, kan vise sig farbar i mødet med ateister og religioner, som presser kristendommen.

Teksterne er oftest ledsaget af egnede bibelhenvisninger og forslag til enten salmer fra Den Danske Salmebog eller sange fra bogen ”Må din vej gå dig i møde”, og det passer fint sammen.

Modernitet, smil og refleksion

Er man til en traditionel tilgang til gudtjenesten, så vil man måske studse over indholdet, men i de fleste tilfælde skærper teksterne ens forståelse af evangeliet og Jesus. Man må undertiden smile som fx ved dialogerne mellem Jesus og apostlen Peter og/eller reflektere over mange af teksterne.

Andre steder kan moderniteten virke grænseoverskridende fx i ”Marias Lovsang”, hvor hver linje suppleres med en tekst oplæst af en ”Ung kvinde” med omkvæd som ”Jeg er 14, og jeg er gravid”, ”Jeg vil have det fjernet… Mor må ikke vide det”! Her risikerer man at gå glip af budskabet om, at Maria netop tog imod sin kaldelse med lovsang. Man kunne dog også opfatte det som en skærende kontrast til, hvordan en ung kvinde i dag kunne tænkes at reagere sammenlignet med Maria!

Redigeret af Jørgen Degn Bjerrum, Finn Dyrhagen, Allan Ibsen,
Per Vibskov Nielsen og Charlotte Lydholm
Gudstjeneste fra kanten – Liturgiske tekster fra Iona Community/WGRG
240 sider • 299 kr. • Kirkefondet