Ingen frelse uden omvendelse

Af Line Banner Nýggjagarð Præst i Viborg Frikirke
Af Line Banner Nýggjagarð
Præst i Viborg Frikirke

Hvis ikke du handler på det, du har hørt og lever efter det, så mister du det…

Det er som om de ikke helt griber det, som om det ikke helt trænger ind,
som om de både er døve og blinde, ja, ikke nok med det.. som om de slet ikke fatter noget!

Jesu udstøder et veråb: Så fat det dog! Hvorfor omvender I jer ikke??
Jesus er oprørt og revser de byer, som ikke ville omvende sig.
Her har vi Korazin og Besajda, de byer, hvor nogle af disciplene boede. Og Kapernaum, hvor selveste Jesus boede, som voksen. Jesus, havde boet der! Levet der, undervist der, gjort store mirakler der! Ikke små ubetydelige mirakler, som blot med et lille blink med øjet kunne fejes bort. Her var sket mærkbare og store mirakler.
For blot at give et par eksempler: bespisningsunderet og helbredelsen af den blinde mand. Bespisningsunderet: 5000 mænd, foruden kvinder og børn fik mad at spise ud af 5 brød og 2 fisk, og en mand, som mange kendte og vidste om, at han var blind, fik sit syn igen. Fantastisk!

I samme område blev Simons svigermor også spontant helbredt og feberen forlod hende. Derefter kom der mange andre for at blive helbredt.
Som der står i Mark 1:32-34 ”Da det blev aften, og solen var gået ned, kom folk hen til ham bærende på alle de syge og besatte; og hele byen var stimlet sammen ved døren. Han helbredte mange, der led af forskellige sygdomme, og uddrev mange dæmoner; men han tillod ikke dæmonerne at sige noget, for de vidste, hvem han var.”

Set ham – men ikke
omvendt sig

I disse byer havde Jesus gjort mange kraftfulde gerninger. Mennesker havde set med deres egne øjne, hvilken kraft Guds rige har. De havde med egne øjne set Jesu forunderlige og vidunderlige kærligheds mirakler og alligevel fornægtet det og ikke omvendt sig.
Mange i dag siger også, at hvis de bare kunne se Jesus og hans mirakler, SÅ ville de give deres liv til ham. Men desværre er det ikke tilfældet. Dengang, på Jesu tid, ville de ikke omvende sig, på trods af det, de havde oplevet – og faktisk er det ikke anderledes i dag.

Helbredt – men
omvendte sig ikke

Sidste år oplevede vi her i Viborg noget lignede. Efter en gudstjeneste kom der pludselig en kvinde hen til os. Vi kendte hende ikke og havde aldrig set hende. Hun fortalte, at hun var plaget af to stemmer i sit hoved, hvor af den ene sagde, at han hed Satan.
Hun var kommet, fordi hun ville være fri for stemmerne. Hun spurgte, om vi kunne hjælpe hende. Vi bød hende indenfor og brugte tid på at undervise hende og fortælle hende om, hvad Jesus kunne gøre for hende. Samme dag erfarede hun også Guds mægtige gerning til befrielse. Hun blev løst fra de dæmoniske stemmer i Jesu navn, hun fik sit mirakel. Men en reel omvendelse fra hendes gamle mønstre, gamle liv og stolthed, det så vi ikke i hende. Hun fik et møde med Jesu, fik Guds ord og et mirakel, men hun overgav ikke sit hjerte til ham.

 

Lad Helligånden forme dig

Uden omvendelse, ingen frelse. Uden frelse, ingen genoprettelse. Du kan være nok så klog og tro, at du er noget, men hvis ikke Jesus har fået lov ved Helligånden at forme dit hjerte i ydmyghed og overgivelse, så nytter det intet.
Hvis ikke du handler på det, som du har hørt og lever efter det, så mister du det, du allerede har smagt på.
Vi må bøje vores hjerter mod Jesus og følge ham. Hovmod står for fald, men den ydmyge frelser han. Vi må til stadighed søge ind i hans favn, leve efter det, som han byder os, vi må blive disciple.
Guds rige er skjult for de vise og forstandige. Det er ikke de selvretfærdige, som skal arve Guds rige, men det er åbenbaret for de umyndige. For det er netop det, som er Gud Faders vilje.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lad os vende om til Jesus og overgive os til HAM.

Søndagens tekst: Matt. 11:16-24

Om at forkaste evangeliet

16Hvordan skal jeg beskrive den slags mennesker? Forestil jer nogle børn, der sidder på torvet og råber til deres kammerater: 17‘Vi spillede på fløjte for jer, men I ville ikke være med til at synge og danse. Vi spillede sørgesange, men I ville heller ikke være med til at sørge.’
18Sådan har folk også reageret over for Johannes Døber og mig. Johannes levede et liv i afholdenhed uden fester, og folk sagde om ham: ‘Årh, han er ikke rigtig klog!’ 19Derefter kom Menneskesønnen, som både spiser god mad og drikker vin, og folk siger om mig: ‘Sikken en ædedolk og drukkenbolt. Tænk, han er ven med de værste syndere!’ Nuvel, Guds visdom erfares af dem, som følger den.«
20Derefter begyndte Jesus at anklage de byer, hvis indbyggere ikke havde vendt sig til Gud på trods af alle de undere, de havde set ham gøre: 21»Ve dig, Horazin! Ve dig, Betsajda! Hvis de undere, som jeg udførte i jeres gader, var sket i Tyrus og Sidon, så ville de for længe siden have angret deres ondskab. 22Det siger jeg jer: Tyrus og Sidon vil slippe billigere på dommens dag end jer. 23Og du, Kapernaum, mon du skal ophøjes til Himlen? Nej, du skal sendes i Dødsriget, for hvis de undere, jeg udførte i dine gader, var sket i Sodoma, så havde den by eksisteret den dag i dag. 24Men nu skal Sodoma slippe lettere på dommens dag end dig.«


Artiklen fortsætter efter annoncen: