Ny koordinator blandt søfolk

s2_Nanna HansenNanna Hansen er ansat som den første frivilligheds-koordinator i Sømandsmissionen med tiltrædelse 1. august.
Opgaven bliver at styrke arbejdet med de mange frivillige, organisere det og finde nye frivillige medarbejdere. Med en baggrund som bestyrer på sømandshjemmet i Sisimiut i Grønland kender Nanna Hansen Sømandsmissionen godt. Hendes intension er blandt andet at få hjemvendte volontører fra de grønlandske sømandshjem til at ”beholde arbejdsvanterne på”.

– Den frivillige skal have en kontrakt på det, vedkommende laver, så den unge fx kan bruge arbejdet for Sømandsmissionen på sit CV. Jeg ved, at volontørerne brænder for arbejdet, og det må gerne fortsætte, når de kommer tillbage til Danmark, siger Nanna.

Hun skal sammen med frivillighedsudvalget kortlægge, hvor Sømandsmissionen bruger frivillige, hvor der mangler hænder og hvilke nye initiativer, det ville være hensigtsmæssigt at tage.