Rusland: Ny ”Big Brother-lov” vækker bekymring i kirkerne

En ny russisk anti-terrorlov vil gøre det forbudt at praktisere sin tro uden for anerkendte religiøse bygninger. Det bekymrer både kirkerne og internationale iagttagere.

De seneste år har Rusland indført en række love, der begrænser trosfriheden og giver staten større kontrol over borgerne. Seneste eksempel er en lovændring, der lige nu behandles. De nye ændringer vil betyde, at missionærers aktivitet i den russiske forbundsstat begrænses væsentligt, skriver Åbne Døre.

Ændringen betyder, at religiøse organisationer bliver pålagt at lave en arbejds- eller civilkontrakt, hvis en udenlandsk borger inviteres til at prædike eller lede en gudstjeneste. Loven begænser generelt muligheden for mission. Hvis en ven eller slægtning fra udlandet ønsker at dele sin tro, mens de bor som gæster i ens hjem, kan man risikere en større bøde eller endda fængselsstraf.

Whistlebloweren Edward Snowden har kaldt den nye stramning ”Big Brother-loven”. Den kan på én og samme tid bruges til at begrænse religions- og ytringsfriheden og til at overvåge befolkningen fx gennem arkivering af folks aktiviteter på nettet. Samtidig ses loven af iagttagere som Putins forsøg på at sikre den ortodokse kirkes særstatus i landet.
Åbne Døre opfordrer derfor til bøn for regeringen i Rusland og enhed mellem de kristne kirker i landet.