Kvinder vil have profeter og apostle tilbage i kirken

s2_MirjamMirjam Rasmussen er den ene af fire kvinder, som i oktober har arrangeret en profetisk konference.

De øvrige er Anette Holt Larsen, Næstved, som er leder af netværket ”Next Level”, Rakul Kristiansen, som er med i visionsgruppen for Bedehus Danmark, og Hanne Christiansen, som er lovsangsleder i Bedehus Danmark.

Selv har Mirjam Rasmussen skrevet bogen ”Guds gaver”, der bl.a. handler om de fem tjenestegaver: apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere, som Paulus beskriver i Efeserbrevet kapitel 4 vers 11ff.
Nu er det tid til at fokusere på den profetiske og apostolske tjeneste, mener Mirjam og de tre andre kvinder. De har – efter besøg på en lignende konference i bl.a. Finland – inviteret finske Päivi Heikkila. Hun er kendt fra bedebevægelsen i Finland og flere besøg i Danmark, samt bogen ”Herren vil give jer byen”.

Desuden kommer den norske profet Per Ivar Winnæss, som leder ”Brølende Lam” – en profetskole på tværs af kirkerne, og ”Profetisk TV”. Han har før besøgt flere kirker i Danmark.

Fra Danmark underviser Anette Holt Larsen, Næstved Bykirke, som er en kendt forkynder i bl.a. kvindebevægelsen Aglow.
Den anden danske taler er profeten Pernille Liland, Roskilde. Udover at prædike og undervise betjener hun også mennesker med profetiske ord.

Pernille Liland har bl.a. skrevet: ”Gennembrud for Lederskab”.

Blandt talerne på konferencen er Pernille Liland, Anette Holt Larsen og Päivi Heikkila.
Blandt talerne på konferencen er Pernille Liland, Anette Holt Larsen og Päivi Heikkila.
Vil opmuntre

Hvorfor arrangerer I konferencen?
– Formålet er at opmuntre og styrke disse gaver og tjenester i vort land og samtidig være med til at pege på vigtigheden af disse tjenester. Nogle med disse gaver og tjenester står ofte meget alene og har brug for et netværk, siger Mirjam.
– Jeg har flere gange talt med ledere i Danmark om dette, men man har ikke haft tid og overskud til endnu en involvering.
Under bedeugen i Kolding i januar i år talte Gud til os om et nådeår 2016 for Danmark, derfor tog vi dette initiativ. I oktober 2015 var Hanne Christiansen og jeg til en apostolsk/profetisk konference i Finland. Her talte Gud meget klart til os begge, at vi skulle bringe denne fakkel til Danmark.
Jeg har i mere end ni år gået med en vision om at samle mennesker med de fem tjenestegaver – altså tjenester in spe.
– Hvorfor er det vigtigt?
– Jeg tror det er så vigtigt for at se Guds rige bryde igennem i Danmark, at man forstår betydningen at de gaver og tjenester, som Jesus Kristus har givet til menigheden.

Alle gaver i funktion

– Paulus er helt klar på, hvad tjenesternes opgave er, det kan vi se i Efeserbrevet 4:11-16.
Mange steder har man kun forståelse for præster/pastorer – her bruger Paulus udtrykket hyrder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nogle steder taler man også om evangelister og lærere, men apostle og profeter tror man kun er de store kanoner fra udlandet.
Præster/pastorer er jo dem, der har omsorg for menigheden og sørger for dens oplæring. Men som jeg ser det, er der også brug for de andre gaver og tjenester, hvis vi skal se det resultat, som Paulus beskriver v. 12-16.
Derfor er det netop de to tjenestegaver, vi med denne konference sætter fokus på, forklarer Mirjam.
– Mener du, at det profetiske og apostolske er overset i kirkerne i dag?
– Jeg mener helt afgjort, at der ikke bliver givet mulighed for at disse to tjenester kan vokse frem og udvikles i vores land. De har brug for at blive opmuntret, anerkendt, respekteret og værdsat.

Den salvelse og autoritet disse tjenester bærer, har vi brug for i menigheden/kirken i dag. Vi står overfor de sidste tider, og her vil kampen mod ondskabens åndemagter tage til, siger Bibelen, derfor skal vi vide, hvem vi er i Kristus, og hvilken autoritet han har givet os, ellers kan vi ikke overleve rent åndeligt som enkeltpersoner, som kirke eller som nation.

Brug for bedømmelse

– Hvordan undgår vi, at det profetiske ”løber løbsk”?
– Vi har brug for Helligåndens bedømmelse, og det tror jeg, må udvikles gennem brug.
Når Jesus Kristus indsætter mennesker i en tjeneste, så giver han dem også alt det, de har brug for til at stå i denne tjeneste.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bedømmelse hænger meget sammen med åbenbaring, og specielt på dette felt mener jeg, at disse to tjenester (apostle og profeter) har noget meget vigtigt at tilføje menigheden/kirken, siger Mirjam Rasmussen.

Konferencen finder sted på Kolding Internationale Højskole den 28.- 30. oktober.