Aarhus-teologer forelæser om vanskelige spørgsmål

BA Peder Skovby Jørgensen skal bla. tale om guds-opfattelsen i hhv. Gammel og Ny Testamente ud fra befalingen om at udrydde kanaanæere.
BA Peder Skovby Jørgensen skal bla. tale om guds-opfattelsen i hhv. Gammel og Ny Testamente ud fra befalingen om at udrydde kanaanæere.

Unge teologer tager bibelske udfordringer op i en forelæsningsrække i oktober.

Fire unge teologer prøver kræfter med nogle af teologiens vanskelige spørgsmål på Menighedsfakultetet i Aarhus. Det sker i en foredragsrække på fire aftner i oktober.

Center for Kristen Apologetik har netop holdt meget velbesøgte forelæsninger med den internationalt kendte professor Alister McGrath, som forelæste om videnskab og tro den 15.-16. september.
Nu tilbyder centeret en ny foredragsrække ved fire teologer, hvoraf de tre er fra Menighedsfakultetets egne rækker.

Kanaanæernes skæbne

Mandag d. 3. oktober er emnet: ’Hvad stiller vi op med Guds befaling om at udrydde kanaanæerne?’ ved BA Peder Skovby Jørgensen.

Kristendommen påstår, at Gud er kærlig og barmhjertig, men det er ikke altid sådan, Gud beskrives i Det Gamle Testamente. Findes der en god forklaring, eller er vi nødt til at erkende, at Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente taler om hver sin Gud?

Romantisk teologi

Mandag d. 10. oktober handler det om: ’Romantisk teologi: Gud, fantasi og det overnaturlige hos C. S. Lewis og John Milbank’ ved cand.theol. Julius Sebastian Bang Holst.

Grundlæggeren af den omdiskuterede teologiske retning Radical Orthodoxy, den anglikanske John Milbank, ser sig selv som arvtager til traditionen af litterære tænkere fra George MacDonald, G.K. Chesterton til C.S. Lewis og de øvrige ’Inklings’.

Eventyr og fantasi var nøglen til deres syn på virkeligheden og grundlaget for deres ortodokse teologi. Milbank kalder denne kombination af ortodoksi og det fantastiske ’Christian romanticism’.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Etik uden Gud?

Mandag d. 24. oktober er emnet: ’Det moralske gudsargument: Kan etikken klare sig uden Gud?’ ved cand.theol. Emil Børty Nielsen.

Mange filosoffer og teologer har som Anselm, Aquinas, Kant, Newman, Sidgwick og Rashdall forsøgt at vise Guds eksistens ud fra fænomenet etik.

Vi skal i dette foredrag se på fem forskellige typer af moralske argumenter og overveje og diskutere, om de er overbevisende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvordan tale om synd?

Mandag d. 31. oktober handler det om: ’Synden og det moderne menneske’ ved cand.theol. Jørgen Paakjær Moeslund.
Ordet ’synd’ giver ikke mening for det moderne menneske. Det er et stort problem for kirken, for hvad skal man med syndernes forladelse, hvis man ikke er en synder? Foredraget ser på to ting. For det første: Hvordan ser man på synden i samfundet og i folkekirken? Og for det andet: Hvad gør det svært at tale om synd, og hvad kan gøre det nemmere?

Det er glædeligt, at en ny generation af teologer vil gøre troen meningsfuld for nutiden, mener leder af Center for Kristen Apologetik, Kurt Christensen.
Det er glædeligt, at en ny generation af teologer vil gøre troen meningsfuld for nutiden, mener leder af Center for Kristen Apologetik, Kurt Christensen.
For vor tids mennesker

Leder af Center for Kristen Apologetik, professor Kurt Christensen udtaler følgende: ”Selvom den kristne tro efter mit skøn er både velbegrundet, positiv og virkelighedsnær, kan vi ikke lukke øjnene for, at der fra mange sider stilles spørgsmål og rejses indvendinger imod, at kristentroen skulle være meningsfuld for nutidens mennesker.

Det er derfor særdeles glædeligt, at en ny generation af teologer forsøger at tage livtag med nogle af disse problemstillinger.”

Tilmelding til foredragene på www.teologi.dk/tilmeld – en uge før det enkelte foredrag.Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis)
Center for Kristen Apologetik (CKA) er et videns- og formidlingscenter under Menighedsfakultetet. CKA’s kristendomsopfattelse er dermed evangelisk-luthersk, men har ressourcepersoner tilknyttet fra såvel folkekirkelige organisationer og institutioner som andre kirkesamfund.


Artiklen fortsætter efter annoncen:CKA ledes af professor Kurt Christensen og har to studerende tilknyttet.