Fremhæv kristendommens særstatus mere

Af Iben Thranholm Cand. teol. og journalist. Samfundsdebattør.
Iben Thranholm, Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Rektor på Langkjær Gymnasium i Aarhus har som det første gymnasium indført et ordensreglement, som slår fast, at gymnasiet er en religiøs neutral skole, og at forkyndelse ikke må finde sted.

I praksis betyder det, at muslimske elever ikke længere kan samles til bøn, hvilket mange plejer at gøre på almindelige hverdage. Rektor Yago Bundgaard har truffet beslutningen om forbuddet mod bøn, fordi han mener, at det skaber splittelser mellem eleverne. Mellem kristne og muslimer og mellem troende og ikke-troende.

Gymnasiet har i forvejen været i søgelyset, fordi over 70 procent af eleverne på Langkjær Gymnasium er muslimer, og ledelsen har følt sig nødsaget til at samle de etniske danske elever, så de ikke bliver minoriteter i deres klasser, hvilket har mødt blandede reaktioner. Her har religion også spillet en rolle, da etniske danske elever ikke er troende muslimer.

Rektor har besluttet, at forbuddet gælder for alle religioner og derfor også for de få kristne elever, der har mødtes til andagt hver fredag.
De kristne andagter, som regel i KFS-regi, har aldrig skabt splittelse eller uro på danske gymnasier. Tværtimod har de levet deres eget stille liv. Men i lighedens navn bliver de nu også forbudt for ikke at gøre forskel på islam og kristendom. Det er ikke nogen god udvikling.

Nok har vi i Danmark religionsfrihed, men ikke religionslighed. Ifølge Grundlovens § 4 har kristendommen en særstatus i Danmark. Derfor kunne rektor på Langkjær Gymnasium i princippet have besluttet at lade de kristne beholde deres andagt – med loven på hans side. Det ville selvfølgelig have skabt et ramaskrig blandt de politisk korrekte, men det ville have styrket Danmarks værdimæssige, åndelige og kulturelle grundlag. Kristendommen er lig med frihed. Uden åndelig frihed er der ingen politisk frihed.

Det er derfor ikke den rigtige løsning at bekæmpe islamismen ved at forbyde kristendommen. Lige omvendt bør der fokuseres meget mere på kristendommens særstilling. Danmark er et kristent land. Det siger Grundloven. Derfor skal kristen bøn og andagt heller ikke forbydes.