Højesteretssag i marts 2017 om overgreb på Folkekirken

Retssagen om statens indførelse af homofile ægteskaber i Folkekirken kommer for Højesteret den 16. marts 2017.

Den kontroversielle lov var et statsligt overgreb på kirkens frihed, mener foreningen ”Med Grundlov Skal Land Bygges”. Den ledes af tidl. journalist Johny Noer og har ca. 300 borgere som medlemmer.

Foreningen anlagde sag mod staten efter at loven i 2012 blev indført, men landsrettens tre dommere afsagde d. 28. juni 2016 – som forventet – den dom, at staten havde ret til at indføre loven til trods for grundlovens ord, som foreningen påpeger.

Sagen drejer sig dybest set om, hvorvidt Folkekirken blot er underlagt den statslige forvaltning, og dens indhold kan defineres af politikerne, eller om den er bundet til Bibelen og dens lutherske og andre kristne bekendelsesskrifter.

Foreningens advokat, Nicolaj Nicolajsen, Randers, ankede straks dommen til Højesteret. Her er sagens første retsmøde nu berammet til den 16. marts kl. 9.00 i Prins Jørgens Gård, København.

På hjemmesiden medgrundlovskallandbygges.dk kan man følge sagen og indmelde sig med et støttebeløb på 500 kr.