Hun ville have indflydelse på valg af præst

s9_stor_Lenette Schultz Nielsen31-årige Lenette Schultz Nielsen – en af landets yngste menighedsråds-formænd – blev aktiv i menighedsrådet for fire år siden.

Da Lenette Schultz Nielsen for fire år siden stillede op til menighedsrådsvalget i sognene Oue og Valsgaard ved Hobro, regnede hun med at sidde i én periode. Men undervejs blev hun valgt til formand for menighedsrådet og snupper nu en valgperiode mere.

Hun er med sine 31 år det yngste medlem i Oue og Valsgaards menighedsråd og én af landets yngste menighedsrådsformænd overhovedet.

Sidste vinter pegede de andre medlemmer i menighedsrådet på hende som formand, da den tidligere formand, Kent Gram, valgte at trække sig fra posten, fordi han ikke ville genopstille ved det kommende menighedsrådsvalg. Han ønskede, at en ny formand – bistået af ham – blev kørt ordentligt ind i arbejdet inden valget.

Det var slet ikke hendes ambition at blive formand, ja, faktisk havde hun kun tænkt sig at sidde i en enkelt valgperiode.
– Da jeg for fire år siden blev spurgt, om jeg ville stille op, valgte jeg at gøre det, mest fordi vores gamle præst skulle på pension i løbet af valgperioden, og vi skulle have en ny. Valget af ny præst ville jeg gerne have indflydelse på, fortæller Lenette.

Den tidligere sognepræst, Paul Arnbak, nærmer sig de 70 år og stod foran pension, og i sommer ansatte man Hanne Munk som ny sognepræst.

Meget bureaukrati

Lenette Schultz Nielsen er én af knapt 13.000 menighedsrådsmedlemmer i Danmark, der har valgt at få direkte indflydelse på arbejdet i den lokale sognekirke.

I Oue og Valsgaard har man alene i år bl.a. skullet vælge ny præst og købe en ny præstebolig, og for Lenette har der været meget, hun skulle sætte sig ind i: procedurer, regler, budgetter osv. – og det har nok overrasket hende, hvor meget bureaukrati, der i virkeligheden er for et menighedsråd i folkekirken.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Vi er jo ikke et aktivitetsudvalg, der bestemmer, om der lige skal koges otte kilo spaghetti til en spaghettigudstjeneste, eller hvilken foredragsholder vi skal have.

Man skal derimod kunne lide at administrere, og personligt blev jeg overrasket over, hvor meget bureaukrati der er i forhold til andre bestyrelser, jeg har siddet i, siger Lenette.

Hun har trods sin unge alder en stribe tillidsposter bag sig. Bare 16 år gammel blev hun indvalgt i bestyrelsen for Randers KFUM og K.
Hun brugte de første par år som menigt menighedsrådsmedlem på at observere og sidde lidt med på sidelinjen. Selv om hun er en kvinde med meninger, som hun siger, var det ikke i første omgang så afgørende for hende, om man besluttede sig for den ene eller den anden nye lampe til kirken, eller hvilken håndværker man skulle kontakte.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Som ny i menighedsrådet – og især som nyvalgt formand – var der meget, Lenette Schultz Nielsen skulle lære sig og sætte sig ind i. Fx kompetencefordelingen mellem menighedsråd, provstiudvalg og stiftsudvalg, eller dét at Nationalmuseet skal kontaktes, hvis man vil lave den mindste ændring ved kirkebygningen, eller dét at skulle vide noget om arbejdsregler, fordi et menighedsråd er arbejdsgiver for kirkens ansatte.

Tidligere KD-kandidat

Lenette er vokset op i et hjem ved Randers, hvor kristendommen og engagementet var en naturlig del af opvæksten, som datter af Inge og Per Schultz-Knudsen.

Hun er politisk aktiv og var i 2005 og 2007 folketingskandidat for KristenDemokraterne, men meldte sig ud og har siden 2009 været i hovedbestyrelsen for CenterPartiet.

Hun tog 10. klasse på den kristne Hestlund Efterskole ved Bording. Efter sin matematiske studentereksamen fra Randers Statsskole i 2005 var hun i et år aktiv som ”Giv et år”-medarbejder og tilknyttet Haderslev Domkirke, hvor hun bl.a. arbejdede med konfirmander og stod for forskellige aktiviteter for børn og unge.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I 2006 blev hun optaget på Diakonhøjskolen, hvorfra hun i 2010 dimitterede som diakon/socialpædagog. Hun arbejder i dag på Blå Kors Hjemmet i Hobro.

Lenette er formand for et menighedsråd bestående af 11 medlemmer, hvoraf hun altså selv er den yngste. Menighedsrådet har mange medlemmer, fordi de to sogne Oue og Valsgaard i 2012 blev lagt sammen til ét menighedsråd.
Der skal dog stadig vælges seks medlemmer fra Valsgaard og fem fra Oue. Der er godt 2100 folkekirkemedlemmer i de to sogne til sammen, og en medlemsprocent lige omkring de 90.

Lenette Schultz Nielsen glæder sig over, at kirkegangen i både Oue og Valsgaard er god, også udenfor højtiderne.

Der er i alt 1756 menighedsråd i Danmark. Der er valg til menighedsrådene den 8. november.

Menighedsrådsløftet
Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver denne skriftligt menighedsrådsløftet, jf. menighedsrådslovens § 7:
Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.