Livet er større end demokrati

Af Iben Thranholm Cand. teol., journalist og samfundsdebattør
Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Ved Folketingets åbningsgudstjeneste i tirsdags var det Ribe Stifts biskop Elof Westergaard, der gik på prædikenstolen. Ved åbningsgudstjenesten er der tradition for, at prædikanten gerne må sætte evangeliet ind i en mere politisk betonet kontekst.

I år valgte biskop Westergaard at advare mod det stigende politiske pres på religiøse aktører.
I prædikenen sagde han:
”Jeg tænker først og fremmest på den stigende mistænkeliggørelse, der finder sted af det religiøse sprog og det religiøse fællesskab og liv. Ængstelsen for totalitære og religiøse ideologier er berettiget, men det må ikke få os til at mindske vores lovprisning og tak til Gud, som nu i dag ved gudstjenesten her. Vi skal ikke slippe det menneskeværd, som udspringer af, at Gud har givet os livet. Det er godt og vigtigt at forme lovgivningen, så den beskytter mod ondskab og eksklusion, men det er samtidigt vigtigt at holde fast i, at der er andet og mere at sige om vores liv og fællesskab med hinanden end det, de menneskeskabte love foreskriver, og det selv i nok så demokratisk et samfund som det danske.”

Det er fint, at biskop Westergaard gør særligt opmærksom, på at religionshadet florerer. Det gør det ikke bare overfor islam, men også overfor kristendom. Det er bare mere skjult og normaliseret.

Selvom den nuværende regering har indskrevet i regeringsgrundlaget, at Danmark er et kristent land, så er der ikke meget i lovgivningen, der bærer præg af det. Vore politikere holder stadig hårdnakket fast i retten til fri abort, og det er kun et spørgsmål om tid, hvornår aktiv dødshjælp også bliver legaliseret. Retten til død er nu et krav både ved livets begyndelse og dets ende.

Biskoppen understregede i sin prædiken, at vi ikke må slippe det menneskeværd, som udspringer af, at Gud har givet os livet. I dagens debat handler menneskeværd mest om forholdet til fremmede, flygtninge og indvandrere. Men hvad med de allersvageste i vores egen midte, de ufødte, gamle, syge og svage? Hvilket menneskeværd tillægger vi dem?

Vores lovgivning fortæller, at vi ikke synes, at de er mere værd, end at de kan ekspederes bort. Udvises. Hvis Danmark vil være et kristent land, må der først og fremmest gøres op med dette grundlæggende syn på liv og død. Retten over alle andre rettigheder i et samfund er retten til liv. Den er givet af Gud og ikke regeringen, som biskoppen også pegede på.