Mikael skal være lærer på Mariager Højskole

s2_lærermariagerMikael Iversen, hustruen Laurene og deres tre børn flytter til Mariager, når han fra 2017 starter som ny lærer på Mariager Højskole.

Mikael har siden 2012 været ansat som børne-, teenage- og ungdomspræst i Herning Frikirke. En stilling han afslutter ved udgangen af 2016. På Mariager Højskole bliver Mikael koblet på linjerne G-Next (ungdomsarbejde), Lederlinjen samt mission.

Mikael Iversen har flere års erfaring med udvikling af træningsmiljøer og udrustning af unge. I ti år var Mikael ansat som koordinator og leder for Jesus Revolution, en missions- og discipelskabstræningsskole med afsæt i Norge. Dette bragte ham blandt andet til Italien og Tyskland, hvor han var med til at starte kirke, træningsskole og drive missionsarbejde. De seneste år har Mikael også været igangsætter af sommermission.dk, som arrangerer missionsrejser for unge.