Henning Lysholm 75 år

s2_hlcTidligere folketingsmedlem for Kristeligt Folkeparti, lærer Henning Lysholm Christensen, fyldte 75 den 19. oktober.

Henning Lysholm Christensen har lærereksamen fra Haslev Seminarium. Han har været ansat i de kristne friskolers forening, været i bestyrelsen for Menighedsfakultetet og Israelsmissionen samt været formand for Bibellæser-Ringen. Efter valget i 1990 kom Henning Lysholm Christensen i folketinget for Kristeligt Folkeparti.
Henning Lysholm Christensen er gift med Gudrun. De bor i Børkop og har to børn og syv børnebørn.