Opfordring

B. Maack
8752 Østbirk

I Udfordringen 2. okt. bruger en kirketjener (kateket) megen spalteplads til at fordømme udtalelser fra et ungt medlem af et parti, kateketen ikke kan lide. Han er dybt rystet og kalder alle kristne og danskere til kamp for sine indvandrervenner.

Kateketens indlæg har kaldt mig til skrivepulten for en opfordring til i stedet at tænke på forfølgelsen af kristne og andre skikkelige gudsdyrkere i Nordkorea og i de muslimske lande. Tag dem med i vore bønner og lad de fleste af vore filantropiske bidrag gå til hjælp for vore stakkels trosfæller. De forfulgte synes ret oversete af både kirken og offentligheden i Danmark.