Sommerfugle-busken i min have

Et figentræ med frugt. I søndagens tekst er figentræet, der ikke bærer frugt, et billede på Israel, Guds udvalgte, som ikke havde taget imod Jesus, Guds søn.
Et figentræ med frugt. I søndagens tekst er figentræet, der ikke bærer frugt, et billede på Israel, Guds udvalgte, som ikke havde taget imod Jesus, Guds søn.

Hvis du ikke bærer frugt som kristen, så skynd dig at omvende dig til Jesus, før du bliver hugget om.

For en del år siden opsøgte en kvinde, der havde fået kræft, mig i præstegården.

Hun var ulykkelig, ikke kun på grund af den alvorlige kræft, men måske endnu mere, fordi hun havde søgt hjælp i en nyreligiøs gruppe i København og fået at vide, at sygdommen var hendes egen skyld, idet hun havde levet og spist forkert.

Den holdning er en integreret del af hinduismen og af jødedommen på Jesu tid. Når man læser lidelsernes bog – Jobs bog – så mener vennerne, at alle Jobs lidelser, i hvert fald til dels, er hans egen skyld. (Job 5:7).
Det samme mener de mennesker, der fortæller Jesus om de dræbte galilæere, og også hans disciple ved mødet med en blind mand (Johannes 9).

Jeg forklarede den kræftramte kvinde, at ifølge Jesu lære er der normalt ikke nogen årsagssammenhæng mellem personlig skyld og sygdom. Jeg bad hende om læse nogle kapitler i Markusevangeliet. Derefter mødtes vi en del gange, hvor vi drøftede det, hun havde læst. Hun fik fred i sin sjæl, da hun kom til tro på Jesu tilgivelse og kærlighed. En dag sagde jeg til hende, at jeg savnede de mange sommerfugle i barndommens have. Næste gang, vi mødtes, medbragte hun en sommerfuglebusk, som jeg derefter havde meget glæde af i mange år, når sommerfuglene begyndte at sværme om dens blomster.

Er du skyldig?

Sædvanen tro gør Jesus samtalen personlig. Se dig selv i spejlet! Brug ikke så meget tid på at vurdere andre, som på at få ”bjælken ud af dit eget øje, før du arbejder med splinten i andres”. Ulykke, sygdom og død kommer til alle. Er du klar dertil?

Jesu klare lære er, at ethvert menneske er skyldigt overfor Gud. Omvendelse er det eneste, der kan redde et menneske fra død og undergang.
Bibelsk omvendelse er at vende sig til Jesus Kristus og tro på evangeliet.

Kan et land og et folk være skyldigt?

Og derfor blive straffet? Ja, det er muligt. Jesus profeterer nu om Jerusalem og det jødiske folk. Vingårdsejeren er Gud. Gartneren er Jesus. Figentræet er Israel. Figentræet var plantet og klar til at bære frugt. Israel, Guds øjesten, udvalgt og velsignet gennem århundreder. Folket, som Messias skulle komme til. Nu havde Messias – Jesus Kristus – i tre år vandret landet tyndt, havde talt livets ord og udført alle sine mirakler, og alligevel havde langt de fleste ikke omvendt sig for at tjene den levende Gud.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Alle ved, at et frugttræ, der ikke bærer frugt, er ganske unyttigt og fortjener at blive hugget om. Tiden er ved at løbe ud for Israel, og ca. 40 år senere hugges figentræet om med Jerusalems ødelæggelse, og landet lægges efterhånden øde med krig, død og landflygtighed. Straffen for vantro, afgudsdyrkelse, ondskab og alle mulige andre synder. Sådan var det dengang, og sådan er det fortsat.
Heri er der en advarsel både til det enkelte menneske og til ethvert land.

En chance til

Hvis du ikke bærer frugt som kristen, så skynd dig at omvende dig til Jesus.
For et døbt menneske er frugten: et liv i tro på Jesus, i tjeneste for ham og med bekendelsen af hans navn på sine læber. Apostlen Peter fik en chance til. Giv figentræet et år til, så skal jeg få gravet omkring det og givet det gødning!

Jesus kom med mange afsluttende formaninger til folket og dets ledere. Han bad om tilgivelse for folket, da han hang på korset. Han opstod fra de døde. Han sendte Helligånden fra Himlen over Jerusalem, pinsedag. Disciplene forkyndte om hans opstandelse, og udførte mirakler i hans navn, men de fleste omvendte sig ikke, derfor kom straffen og dommen over dem.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der er tid endnu for enhver af os, men en dag er det for sent.

Søndagens tekst: Luk. 13,1-9

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Tag afstand fra det onde
1 Så kom der nogle og fortalte Jesus, at Pilatus havde nedslagtet nogle jøder fra Galilæa, netop som de bragte deres offerdyr til slagtning i templet. 2 Da sagde Jesus: »Mener I, at de galilæere var værre end andre mennesker, fordi det gik dem sådan? 3 Det var de ikke. Men I vil alle gå til grunde, hvis I ikke ændrer jeres indstilling og tror på mig. 4 Og hvad med de 18, der blev slået ihjel, da tårnet ved Shiloa-dammen væltede ned over dem? Tror I, at de var værre end alle andre mennesker i Jerusalem? 5 Nej, jeg siger jer: Jeres skæbne bliver lige så tragisk som deres, hvis I ikke ændrer jeres indstilling og søger Gud.«

De jødiske lederes mangel på åndelig frugt
6 Jesus fortalte derefter følgende historie: »En mand havde en vinmark, hvor der også stod et figentræ. Han kom fra tid til anden for at se, om der var frugt på træet, men hver gang blev han skuffet. 7 Til sidst sagde han til sin gartner: ‘Det er nu tredje år, jeg forgæves har kigget efter frugt på det træ. Tag og fæld det! Hvorfor skal det stå og tage kraften fra jorden, når det ingen frugt giver?’ 8 Men gartneren svarede: ‘Åh, herre, lad det stå året ud, så vil jeg grave omkring det og give det ekstra gødning. 9 Hvis træet derefter bærer frugt, er det fint. Hvis ikke, er du i din gode ret til at hugge det om.’«


Artiklen fortsætter efter annoncen: