Hjælp de fattigste og de hjemløse

Steen Jensen
Steen Jensen

Når vi i dag tænder det første lys i adventskransen, kan vi meget passende forsøge at tænde lidt lys i de menneskers liv, der lever som socialt udstødte iblandt os.

De allerfattigste. De hjemløse. Nødstedte familier.
De hjemløse er det synlige tegn på, at fattigdommen er i vækst i Danmark, hvor også psykisk syge og fattige familier med børn får sværere og sværere ved at klare dagen og vejen.

Kirkens Korshær fører en utrættelig kamp for at hjælpe, hvor nøden er størst, og i dag holder korshæren sin landsindsamling til fordel for de allermest trængende her i landet.

Der er hårdt brug for pengene og hjælpen! For udviklingen går desværre i den gale retning. I dag lever ca. 40.000 danskere under fattigdomsgrænsen, blandt dem 8.000 børn. Nogle er hjemløse, og dem er der ca. 6.000 af, og tallet er voksende.
Kirkens Korshær forsøger at dække de mest basale behov, de hjemløse har: Et måltid mad, et sted at sove, et bad og rent tøj.

Desværre er der ikke udsigt til, at Kirkens Korshær bliver arbejdsløs foreløbig, for nedskæringer og besparelser i det offentlige (senest kontanthjælpsloftet), mangel på boliger osv. har efterhånden lukket noget af luften ud af ordet velfærdsstat. Kirkens Korshær og andre kirkelige hjælpeorganisationer mærker et stigende pres på varmestuerne og en voksende efterspørgsel efter julehjælp.

Alt for mange kæmper en daglig kamp for at få enderne til at nå sammen, og alt for mange marginaliseres i et samfund, hvor præstation er blevet målestokken for menneskeværd.

Kirkens Korshær driver herberger og varmestuer og hjælper fattige familier, som fx får mulighed for at komme til fællesspisning, få sunde madpakker til børnenes skoledag og modtage en tiltrængt julehjælp.

I H. C. Andersens eventyr om pigen med svovlstikkerne står en lille, fattig og forfrossen pige på gaden en nytårsaften og forsøger at sælge svovlstikker. Hun tænder en svovlstik for at holde varmen og ser i gløderne fra svovlstikken forskellige drømmesyn – bl.a. det dejligste juletræ og en overdådig festmiddag. Den drøm har alle børn. Men for nogle bliver det ved drømmesynet. Fordi mor eller far ikke har råd.
I dag søndag begynder adventstiden, hvor vi venter på Herrens komme, og hvor mange af os begynder at mobilisere den juleglæde, der burde være enhver beskåret.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lad os i glæde dele lidt lys og lidt af vores overskud med dem, der er på fællesskabets bund.