Om Halloween og højesteret

Nikolaj Hartung Kjærby
Frederikssundsvej 355A
2700 Brønshøj

Jens Peter Lauge Giversen (JPLG) skriver i et læserbrev i Udfordringen den 16. oktober 2016 at Halloween er ”et typisk amerikansk ord, der er opfundet efter 1961”. Det er ikke korrekt. Ordet (som er en sammentrækning af ”All hallow even”, dvs. allehelgensaften) stammer fra Skotland, hvor det sandsynligvis har været i brug i hvert fald siden 1600-tallet og i hvert fald er bevidnet som titel på en melodi fra 1724. (Kilde: http://www.etymonline.com/index.php?term=Halloween&allowed_in_frame=0). Det hedenskab som desværre tit overskygger det kristne indhold i festen, er heller ikke nogen moderne amerikansk opfindelse, men stammer fra en førkristen keltisk årstidsfest der fandt sted på omtrent samme tidspunkt (se https://en.wikipedia.org/wiki/Samhain).

Med hensyn til den amerikanske højesteretsdom fra 1961 som ifølge JPLG havde den konsekvens at Gud og Bibelen blev ”forvist fra det offentlige rum”, så ved jeg ikke hvad det er for en dom han refererer til. Der var tre højesteretskendelser i USA i 1961 som havde noget med religion at gøre, nemlig McGowan v. Maryland og Braunfeld v. Brown (som begge fastslog at lokale myndigheder gerne må forbyde butikker at have søndagsåbent, såfremt formålet med forbuddet ikke udelukkende er religiøst), samt Torcaso v. Watkins (som fastslog at et bestemt religiøst tilhørsforhold ikke kan gøres til betingelse for at man kan bestride et offentligt embede). Det er også muligt at JPLG refererer til Engel v. Vitale fra 1962 (hvor en gruppe jøder fik medhold i at lokale myndigheder ikke må opfordre skolebørn i offentlige skoler til at bede en bestemt kristen bøn) eller Abington School District v. Schempp fra 1963 (hvor en far fik medhold i at skolen ikke måtte tvinge hans søn til at deltage i skolens morgenandagt). Man kan være enig eller uenig i de to sidstnævnte afgørelser, men det er helt ude af proportioner at sige at de var udtryk for at ”Gud blev afsat” – og afgørelserne har i hvert fald intet med Halloween at gøre!

Det ville klæde JPLG at afholde sig fra at bringe usandheder til torvs, samt fra at forsøge at give amerikanerne skylden for unoder som vi europæere selv har fundet på.