Krigen er begyndt

s18_noer-johny_2016_fritAf Johnny Noer
Formand for
”Med grundlov skal land bygges”

En stor og opmuntrende hilsen her fra Korinth. Opmuntringen ligger i, at Højesteret nu har berammet vor sag om to ministeriers påståede grundlovsovertrædelse til den 16. marts 2017, kl. 09:00.

Det var blevet os fortalt, at det ville tage halvandet år, før borgernes appel kom for retten – men det er nu kun små ’seks måneder’, så løber denne ’borgerprotest mod staten’ af stabelen.

Der bliver ikke som ved landsretssagen i juni 2016 3 dommere, som deltager – men nu 7 dommere, idet sagen er erklæret for ’at være principielt med stor betydning for samfundet’. Ved landsretten gav dommerne staten medhold i, at (som kammeradvokaten præciserede): ’Staten er kirkens synode, regeringen er dens pave, og kirkeministeren dens ærkebiskop.

Danmarks frikirker er i mellemtiden blevet opmærksom på, at også de skal nu ’have deres forhold ordnet ved lov’ (§ 69 grl.) – og et ildevarslende dokument (’Enighedspapiret’) er blevet offentliggjort. Heraf fremgår, at de ’afvegne trossamfund’ (som er det officielle navn på frikirkerne) skal underskrive en ’løfteerklæring’ samt (hvilket især har skabt ængstelse blandt vore jødiske medborgere) ’skal indlevere detaljerede oplysninger om deres ritualer’. Et kært ægtepar har netop sendt mig en forskrækket mail med spørgsmålet: ”Forlanger man også noget lignende af de hemmelighedsfulde loger?” (der som bekendt er kendt for at praktisere særlige, særegne ritualer).

Det er nu mere end tydeligt, at der er kræfter i vort samfund, som vil have Danmarks grundlov ændret, så at ’den kristne formålsparagraf’ i Danmarks Grundlov (§ 4) fjernes! Vor forening har imidlertid kun dette ene formål at ’forsvare Danmarks Grundlov – især den 4. paragraf’, så det bliver fra nu af alle medlemmers opgave – enkeltvis eller i grupper – at tage del i denne forsvarskrig!
I den forbindelse offentliggør jeg fremover en række ’NOTATER’ på Grundlovsforeningens forside. Ideen bag dette initiativ er, at man henter (downloader) eller får nogen til at hjælpe med at gøre det, for i de kommende uger og måneder udholdende at omdele dem!
De bør gives til de lokale dagblade eller regionsaviser, radio, TV, biblioteker, menighedernes bogborde (med pastorens tilladelse) opslagstavler, venner, fjender, familie o.s.v. Krigen er begyndt – og efter marts-retssagen bliver det selve slaget om grundlovens bevarelse, der står på dagsordenen.
Det er mit håb, at vi kan arrangere en samling én af de første dage i det nye år, for dér sammen at lægge råd om, hvad vort næste skridt bliver.

Til sidst men ikke mindst, så løber advokatregningen op – og det er vigtigt, at hvert eneste af foreningens medlemmer fra dags dato slutter op om det indsamlingsprojekt, som under betegnelsen ’Borger-Burger’ blev iværksat for et par år siden. Ideen er, at man i den tid, som nu er tilbage til den 16. marts 2017, spiser én burger mindre om måneden og i stedet sender de 50 kr. til foreningen. På seks måneder er det 300 kr. Gør alvor af det i dag – og hjælp med, at medlemstallet stiger – så vil vi være i stand til at klare de udfordringer, som vi står overfor. Krigen er begyndt!