På kærligheden skal Guds folk kendes, Mr. Trump!

- I min undren over mange kristnes begejstring for Donald Trump bad jeg Gud om hjælp. Jeg fik et syn af Trump som Guds joker. En joker hører ikke rigtig til noget sted, men kan puttes ind forskellige steder efter behov, og ofte i stedet for en anden eller noget andet.
– I min undren over mange kristnes begejstring for Donald Trump bad jeg Gud om hjælp. Jeg fik et syn af Trump som Guds joker. En joker hører ikke rigtig til noget sted, men kan puttes ind forskellige steder efter behov, og ofte i stedet for en anden eller noget andet.

Jeg ønsker ikke at tale for eller imod Trump som præsident. Men jeg ønsker at synliggøre, at vi kristne har et stort ansvar for at kende Guds dybder og hans planer.

Budskabet i det nye evangelie handler om Jesus Kristi kærlighed, nåde og barmhjertighed til menneskene. På hans kærlighed skal de kristne kendes.

På hans kærlighed gennem os skal folk få et ønske om at tilhører Gud gennem troen på Jesus Kristus som Guds søn. Forholdet til Gud er en hjerte til hjerte-relation. Ingen love kan bringe folk til Kristus.

De sidste tider

Mattæus-evangeliet kapitel 24 formaner os til årvågenhed og gør os opmærksom på, at fordi lovløsheden tager over, vil kærligheden blive kold hos de fleste. Der kan næppe være tvivl om, at vi befinder os i lovløshedens tid og med et pænt fravær af den ægte næstekærlighed.
Jeg taler ikke om humanismens ” kærlighed”, som stort set tillader alt, og som har stor skyld i den lovløshed og egoisme, som vi ser i dag. Men jeg taler om kærligheden til Gud, som automatisk (ved Guds egen indgriben igennem vores villighed) vil omvende vores hjerter til Guds væsen og forordninger.

Trump

I min undren over mange kristnes begejstring for Donald Trump bad jeg Gud om hjælp. Jeg fik et syn af Trump som Guds joker. En joker hører ikke rigtig til noget sted, men kan puttes ind forskellige steder efter behov og ofte i stedet for en anden eller noget andet.

Donald Trump formår – om nogen – at slå om sig med Guds ord, hvilke har medført, at mange kristne har udtrykt deres store begejstring for ham.

Guds forordninger, som Gud selv ønsker at lægge i vores hjerter gennem vores kærlighed og higen efter mere af ham i os, blev i USA’s valgkamp til løfter om at håndhæve Bibelens budskaber gennem lovgivning, altså tvang, som er helt modsat af Jesus Kristi budskab.

Til frihed har Kristus frigjort os. Gal. 5 beder os stå fast på denne frihed og ikke på ny lade os spænde i trældoms åg. Gal 5:4 siger: ”I er kommet bort fra Kristus, når I vil retfærdiggøres ved loven. I er faldet ud af nåden.”
”Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere: – ellers bedrager I jer selv.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Jakobs brev skriver endvidere, at vi bør aflægge al urenhed og alle de mange udslag af ondskab, og at vi sagtmodige skal tage imod det ord, som er indplantet i os.

Jeg kan ud fra dette ikke genkende Trump som en sand kristen efterfølger. I Gal. 5 kan vi læse om åndens frugt som er Kristi sindelag. Dette vil genskinne i os, hvis vi lader Gud forvandle os.

Vi læser også om kødets gerninger, som er utugt, urenhed, løsagtighed, afgudsdyrkelse, trolddom (intimidering hører under trolddom), fjendskab, kiv, nid, hidsighed, egennytte, splid og parti. Hvilket var meget let genkendeligt i Trump’s valgkamp, som jeg ser det.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Fred eller krig?

Matt. 24 fortæller os, at mange i de sidste tider skal bringes til fald og forråde hverandre og hade hverandre. Jeg fornemmer, at Trump’s budskaber ikke har til hensigt at skabe fred og kærlighed mellem mennesker og nationer, men tværtimod vil opildne til ufred og fordømmelse mellem mennesker. ”Folk skal rejse sig mod folk, og rige mod rige” Matt 24.

Brug af Guds ord

Jeg har en formodning om, at Trump også kunne være den, der åbner døren til den helt store kristenforfølgelse i de lande, hvor vi kristne endnu nogenlunde frit kan forkynde ordet. Jeg ved, at Trump taler for de kristnes taleret. Men personligt følte jeg mig hængt ud og misbrugt som kristen under Trump’s iver efter at vinde valget. Jeg er ked af det billede, folk har fået af os kristne, et lovisk og fordømmende folk, forståeligt nok. Jeg har derfor svært ved at se, hvordan vi kristne, ud fra Trump’s budskaber, skal få ikke-kristnes hjerter i brand for Herren.

Paulus gør os i Fil. 1 opmærksom på, at Guds ord kan forkyndes af god vilje gennem kærlighed, men også gennem stridslyst og misundelse. Dette af egennytte og ikke med rent sind, men i den tanke at føje nye trængsler til, her over for Paulus, der på dette tidspunkt er fængslet.

Guds plan

Gud indsatte kong Saul for at tilfredsstille folk. De ønskede sig en konge, de kunne se op til. Kong Saul var stor og flot. Selv ønskede Gud at indsætte en lille ydmyg konge, hvis hjerte brændte for Guds rige. Men Gud kender vores hjerter og ved, at vi har behov for erfaringer eller fald for at omvende os til hans vilje.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Kong Saul mistede riget. Hans hjerte brændte ikke for Gud, og han gik frem i nidkærhed efter egen anerkendelse. Dette ser bekendt ud, når jeg ser tilbage på valgkampen i USA.

Er Trump Guds plan?

Jeg er ikke i tvivl om, at Gud har givet Trump pladsen som præsident. Daniels bog kapitel 2 beskriver, hvordan Gud lader tider og stunder skifte, afsætter og indsætter konger, giver de vise deres visdom og de indsigtsfulde deres viden.
Gennem Judas og Farao viste Gud os, at hans planer netop gennemføres gennem mennesker.

Men hvad er motivet? Kunne man forestille sig, at Gud gennem Trump tillader, at vores hjerter bliver prøvet? Er vores hjerter blevet kolde? Farer vi frem med kødets meninger, eller forholder vi os ydmyge (gudsfrygtige) og venter på, at Herren har talt? Der er en tid til at tie og en tid til at tale.

Husk, Herren har sendt os ud som får blandt ulve og opfordrer os derfor til at være snilde som slanger og uden svig som duer.

Driv ej din broder til fald

Som kristne har vi et stort ansvar over for vores næste. Vi kan hurtigt trække folk bort fra nåden og ind under loven. Vi kan drive en søster eller broder til fald gennem sladder og fordømmelse samt ved at opfordre til sympatier eller antipatier.

Jeg ser det ske igen og igen. Vi har brug for Kristi kærlighed gennem os samt hans visdom og kundskab for at fremme Guds rige.
Det er, hvad vi, der har sagt ja til at tjene Herren, har forpligtet os til som sande Kristi efterfølgere. Nidkærhed for egne meninger hører ikke Guds rige til.

At lave sympatier og antipatier hører heller ikke ånden til, men kødet.

Visdommens frugter

Eva og Adam spiste af kundskabens træ, og Herren sagde ”Se, mennesket er blevet som en af os til at kende godt og ondt”. Spørgsmålet er her, om vi kristne lytter til Guds ånd i os eller lytter til kødets begær.

Ords. 2 gør os opmærksom på vigtigheden af at lytte til Herren. ”Når du tager imod mine ord og gemmer mine pålæg hos dig, idet du låner visdom øre og bøjer dit hjerte til indsigt, søger du den som sølv og leder den op som skatte, da nemmer du Herrens frygt og vinder dig kundskab om Gud. Thi Herren, han giver visdom, fra hans mund kommer kundskab og indsigt”.

De kristnes rolle?

Hvis Trump er Guds plan, hvilket vi må formode, hvordan bør vi kristne så forholde os?
Som jeg læser Bibelen, bør vi holde os til Guds ord om ydmyghed og sagtmodighed og ikke lytte til egen indsigt.
Vi bør tale, hvad Helligånden lægger i os, og i handling vise Jesu kærlighed.

Bøn efter Guds vilje er vores helt store redskab og våben til at Guds forordninger kan bryde igennem over land og by. Bibelen lærer os at gå i forbøn for folket ud fra de profetier, som Herren viser os.

Måske vil Abrahams bøn for Sodoma ” Vil du virkelig udrydde retfærdige sammen med de gudløse?” blive en aktuel bøn for USA?

Hvorfor denne artikel?

Jeg ønsker ikke at tale for eller imod Trump som præsident. Men jeg ønsker at synliggøre, at vi kristne har et stort ansvar for at kende Guds dybder og Hans planer.

Jeg ønsker, at vi – når vi udtaler os som repræsentanter for Guds vilje – først gør os den ulejlighed at søge Gud gennem bøn, så vi vitterlig kender hans vilje og derfor kan tale hans ord og bede de bønner, som Herren selv lægger i os.

Ville jeg have stemt på Trump, hvis jeg var amerikaner? Ja, hvis Gud bad mig om det.

”Den der har øre, han skal høre, hvad Ånden siger til menighederne”. (Johs. Åbenbaring.)

Må Hans vilje ske.