Præstepar skrev Lutherhymne på Reformationsdagen

s2_carl-pI forbindelse med Lutheråret 2017 har en helt nyskrevet Lutherhymne set dagens lys. Til tonerne af ”Amazing Grace” vil den blive fremført i en række kirker – enten som motet – eller som fællessalme.

Det er pastor emeritus Carl P. Behrens, som er initiativtager til den nye salme. Carl P. Behrens er i dag 77 år og har fra sin ungdom af været centralt placeret på den kirkelige højrefløj. I en menneskealder har han virket som sognepræst og brændt for, at evangeliet skulle nå mennesker på en vedkommende måde.

Første embede var i Ringsted i årene 1968-1976, og derefter fortsatte han præstegerningen i Nakskov fra 1976-2004.
Han har i årenes løb, sideløbende med sit virke som præst i folkekirken, utrætteligt arbejdet med i Indre Mission, KFS og Menighedsfakultetet. Han er gift med Bodil, og sammen har de 5 sønner.

Han er kendt for sin store viden om Kaj Munk – noget andre kan få glæde af ved at læse Behrens erindringsbog ”En flig af nådens trone”, som udkom på Lohses Forlag i 2009.

Hymne peger tilbage på det oprindelige

Den nye Lutherhymne blev til på reformationsnatten den 31.10. i et samarbejde mellem Carl P. Behrens og hustruen Bodil. Bodil har gennem hele sit liv været en aktiv kunstner. Hun har i årenes løb udstillet værker i både træ, jern og akryl og haft sit eget kunstnerfirma Church Art Lalandia på Lolland.

Lutherhymnen har ægteparret skrevet under inspiration fra de reformatoriske grundpiller:
Skriften alene, Troen alene, Nåden alene, Kristus alene – alt sammen under overskriften: ”Soli Deo Gloria” – Gud alene æren!
Tonerne til hymnen er hentet fra den engelske Rev. John Newtons internationalt kendte ”Amazing Grace”, som synges over hele verden.
Reformationen ville føre kirken tilbage til sin oprindelige form, således som den blev givet med Jesus og apostlene. Den første biskop,

Ignatius, blev indsat i Antiokia år 107.
I brevet til menigheden i Efesus skriver han (Ign.Efes. 4,1): ”Jeres med rette berømte ældsteråd, der er Gud værdigt, er således forenet med biskoppen, som strengene er det med citaren.
Derfor lovprises Jesus Kristus ved jeres enighed og samstemmende kærlighed.”
På denne baggrund skal 5. strofe i hymnen forstås – og kan derfor også synges af unge!

Lutherhymnen bliver uropført i Skt. Nikolai kirke i Nakskov 1. søndag i advent af organist Erik Lauge Mikkelsen og kirkens kor.


Artiklen fortsætter efter annoncen:SOLI DEO GLORIA

Luther-hymne i 500-året for reformationen
Mel.: Amazing Grace
(Rev . John Newton)

Guds ord alene er min borg
som klippens faste grund.
Han rækker Ordet i min sorg,
gør døden til en blund.

Alene Kristus er min helt,
mit håb, min frelser god.
Hans legeme og blod uddelt
er liv i overflod.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Til tro alene står mit håb:
en evig salighed!
Den blev mig givet i min dåb,
et pant på evig fred.

Alene Nåden binder mig,
som før var syndens træl.
Nu kan jeg hvile mig i dig,
du kvæge vil min sjæl.

Som strengene på citar stemt
i musisk harmoni,
er ældsterådet sammen klemt
til lovsangs symfoni.

Og al Guds menighed på jord
istemmer Herrens pris,
lovsynger Gud med engles kor
i fryd på himmelsk vis.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Carl P. Behrens (reformationsdagen 31.10. 2016)