Aktivitetspris til kirkeligt integrationsnetværk

Else Wiwe, tværkulturel konsulent i Luthersk Mission og FIN koordinator (i midten) modtog aktivitetsprisen sammen med Helene Nørgaard, Emile Djonga fra DR Congo og nuværende og tidligere flygtninge fra Haderslev.
Else Wiwe, tværkulturel konsulent i Luthersk Mission og FIN koordinator (i midten) modtog aktivitetsprisen sammen med Helene Nørgaard, Emile Djonga fra DR Congo og nuværende og tidligere flygtninge fra Haderslev.

Fælleskirkeligt Integrationsnetværk (FIN) i Haderslev har modtaget Tværkulturelt Centers aktivitetspris ’Stjernestunder 2016’.

Else Wiwe, tværkulturel konsulent i Luthersk Mission og FIN-koordinator, modtog prisen sammen med tovholder Helene Nørgaard, Emile Djonga fra DR Congo og nuværende og tidligere flygtninge fra Haderslev.

Kirker og kommune i frugtbart samarbejde

Prisen blev givet for etablering af et velfungerende samarbejdsforum for sognekirker, kirkelige organisationer og frikirker i Haderslev. Det har givet kirkerne en fælles platform i forhold til samarbejde med kommunen, sprogskolen, asylcentre og andre NGO’er, der arbejder med flygtninge i Haderslev.

Erfaringerne fra Haderslev viser, at når kirker og missionsforeninger har en fælles stemme, bliver det lettere at samarbejde med kommunen og andre aktører – og dermed lettere at få kontakt til dem, man gerne vil hjælpe.
FIN blev oprettet 2010 med henblik på etablering af en fælles kontaktfamilieordning for byens flygtninge. I dag koordinerer FIN bl.a. fælles tiltag som multicafé for asylansøgere, venskabskontakter, dåbsundervisning og Kvinder møder kvinder.

Disse og andre tilbud om gode og meningsfulde samvær på tværs har i flere år været til stor glæde og opmuntring for mange af byens flygtninge og asylansøgere. Gennem FIN har de nemlig fået danske venskabsfamilier og fundet et fristed midt i en usikker og omskiftelig tid.
“Vi kan mere, når vi løfter i flok. Når vi samarbejder, oplever vi, at to plus to giver fem!” siger Kirsten Münster, sognepræst i Haderslev Domsogn og medinitiativtager til FIN.

Prisen blev overrakt på Tværkulturelt Centers inspirationskonference i Aarhus om den gode integration første weekend i november.
Med inspiration fra Haderslev har man i Holstebro og Aalborg etableret Kirkernes Integrations Samarbejde.

Også flere andre byer er på vej med deres bud på, hvordan kirker og missionsforeninger kan koordinere den fælles indsats for integration af nyankomne flygtninge.