’Gud modsiger ikke sig selv’

Koranen siger noget helt andet om Jesus, end Bibelen gør, siger Lolland-Falsters biskop Steen Skovsgaard.

Biskop Steen Skovsgaard har kommenteret den aktuelle debat i Mission Afrikas blad.

Under overskriften ’Tror kristne og muslimer på den samme Gud?’ skriver Steen Skovsgaard, at muslimer vil hævde, at vi alle tror på den samme Gud – fordi det siges i Koranen. Men selv er han uenig i udsagnet.

For muslimer er svaret, at der kun er én Gud – og de mener, at Koranen er den sidste og endegyldige åbenbaring. Men biskoppen mener ikke – i modsætning til nogle præster og tidligere missionærer – at kristne og muslimer tror på den samme Gud.
Koranen taler anderledes om Jesus, end Bibelen gør.

Ganske vist er Det gamle Testamentes Jahve den samme som den kristne Gud, siger Steen Skovsgaard. Men han vil aldrig sige ja til, at Koranens Gud er den samme som Jesu Kristi Far.

Derfor er biskoppen begyndt at spørge dem, der mener, at Koranens og Bibelens Gud er den samme:
”Hvis du mener, at det er den samme Gud, som muslimer og kristne tror på og beder til, hvordan kan det så være, at den ene og samme Gud modsiger sin egen åbenbaring? Det gør han jo blandt andet i og med, at Koranen afviser både korsfæstelsen, og at Jesus skulle være Guds søn!”

Dermed bliver det op til ”samme-Gud-tilhængerne” at forsøge at forklare, hvordan der kan være så afgørende forskelle mellem Bibelen og Koranen.

”For man kan næppe hævde, at Gud modsiger sig selv”, slutter Steen Skovsgaard.