Skaberværket sættes under lup

’Konge, Præst & Gartner’ er en spændende studiebog med stof til fordybelse skrevet af en professor i Gammel Testamente ved bl.a. Dansk Bibel-Institut.

Bogen er pædagogisk og derfor værd at læse både for studerende og bibellæsere, der ønsker at gå bag om Bibelens tekster.

Skabelse og tempel

Fokus er sammenhængen mellem Guds skaberværk og templet, både det fysiske og det kosmiske. Kofoed viser sammenhængen mellem Johannes Åbenbaring om skabelsens slutspil, som er en genoprettelse af det oprindelige skaberværk, og det som skabelsen begyndte med: en have hvor mennesker er gartnere, og hvor Guds nærvær er til stede.

I slutspillet har Jesus erstattet det oprindelige fysiske tempel. Men også Ezekiels tempelvision peger både tilbage til skabelsen og fremad mod nyskabelse og det kosmiske tempel i Johannes Åbenbaring.

Ud fra de bibelske tekster kan man læse, at menneskenes rolle oprindeligt var som gartner, præst og konge.

Den røde tråd i Biblen

Det er en styrke, at bogen peger på den røde tråd i Bibelen, hvor fænomener som fx den 7. dag, hviledagen, spiller en afgørende rolle, ikke bare i beretningen om skabelsen, men gennem hele Bibelen. Desuden illustrerer Kofoed, hvordan forskellige værktøjer kan bruges til at belyse fx skabelsesberetningen i 1. Mosebog. Altså en lidt akademisk tilgang, som man kan blive meget klogere på.

Da beretningen om skabelsen går væsentlig længere tilbage i tid end andre tilsvarende beretninger fra datidens Mellemøsten, er det vigtigt at forstå litterære genrer, og hvordan begreber som myter, analogier og litterær stil skal forstås sammenholdt med den bogstavelige mening – også uden for den teologiske ramme.

Det gælder om at holde balancen med at forstå andre beretninger, tolkninger og ældre historiske kilder end de bibelske samtidig med at forstå den store forskel til den bibelske historie og skabelse – især på det dybere plan.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tese

Kofoeds grundtese er: ”at teksterne i 1. Mos. 1-3 benytter sig af tabernaklet og templet som en analogi til at beskrive det ubeskrivelige, nemlig hvordan Gud skabte kosmos og gav de første mennesker til opgave at opfylde og underlægge sig skaberværket (1. Mos. 1) og at dyrke og passe (på) jorden (i 1. Mos. 2-3).”

Sammenhængen mellem tempel og skabelse er klar, blot kan man diskutere, hvad vej analogien går, og næppe alle vil være enige i Kofoeds tese, som dog hviler på grundige studier.

Jens Bruun Kofoed:
Konge Præst & Gartner –
Mennesket i Guds verden
190 sider • 200 kr. • Kolon


Artiklen fortsætter efter annoncen: