Tidligere bibelskolelærer deler ud af sin viden

Leif Rasmussen i ruinerne af Efesus i Tyrkiet, hvor Paulus tilbragte flere år og ”kæmpede med vilde dyr”.
Leif Rasmussen i ruinerne af Efesus i Tyrkiet, hvor Paulus tilbragte flere år og ”kæmpede med vilde dyr”.

Har nu udgivet tre teologiske bøger på to år.

Leif Rasmussen var i mange år lærer på Kolding Internationale Højskole. For mange teologi-studerende fra især Frankrig, Schweiz og Italien var Kolding lidt af et Mekka; her kunne de få en evangelisk – og karismatisk – undervisning, som de ikke fandt i deres katolske og reformerte hjemlande.

Et af Leif Rasmussens store emner var en gennemgang af Efeserbrevets hemmeligheder.
– Man kan med rette sige, at Efeserbrevet er højdepunktet i hele den bibelske åbenbaring, mener Leif Rasmussen.
– Da Paulus skrev dette brev, havde han ikke så mange år tilbage af sit liv. I den forholdsvis rolige tid han havde i fængslet, ser han alting i evighedens perspektiv. Og han skuer dybt ind i de evige hensigter, som Gud har med alle ting, forklarer Leif Rasmussen.
– Vi møder udtryk som: ”før verdens grundvold blev lagt” (kap.1:4), ”tidens fylde” (kap.1:10) ”Fra evige tider” siden. (3:11) Disse udtryk lader os ane lidt af de uudtømmelige dybder, Guds Ånd åbenbarer for os i dette brev, siger Leif Rasmussen.

Nu har Leif Rasmussen som pensionist samlet sin undervisning i en bog på 120 sider. Og bogen sælger allerede godt.
Det er ikke den eneste bog, den teologiske pensionist og profet i Apostolsk Kirke har udgivet.
I 2015 udgav han et ”Brev til menigheden i Danmark”, som nu er helt udsolgt. Opmuntret af interessen for de gamle sandheder, udgav han derefter ”Vejen tilbage til fremtiden”, hvor han argumenterede for, at kirken må finde tilbage til udgangspunktet for at være relevant i fremtiden.

Der ligger en anelse (selv-)kritik i bøgerne. Leif Rasmussen mener, at store dele af kirken er gået fejl af vejen og kan blive meget stærkere i fremtiden.

Bøgerne kan bestilles på hjemmesiden Hosianna.dk eller direkte hos Leif Rasmussen.