Beder jeg for meget for mit firma?

Kære Orla Lindskov.
Jeg skriver til dig, fordi jeg gerne vil lære noget mere om bøn.
Jeg og min hustru har været kristne hele vores liv. Vi har bedt dagligt sammen i hele vores ægteskab, så bøn er ikke ukendt for os.
Nu er der så sket det, at vores ene søn er blevet syg. Det er heldigvis ikke en livstruende sygdom. Men alligevel bedrøver det os meget. Vi har over en længere periode bedt om hans helbredelse. Men intet er sket.
Min hustru og jeg læser din Brevkasse med stor interesse. Vi har her bemærket, at du ofte betoner værdien af udholdende bøn, så vi fortsætter forbønnen for vores søn. Men alligevel har vi på fornemmelsen, at vores forbøn ikke hjælper eller ikke høres.
Jeg må her tilstå, at hovedparten af mine bønner, som jeg beder i mit stille sind, drejer sig om, at mit firma må klare sig godt. Jeg har nemlig på grund af de skiftende tider altid levet med en frygt for, at mit firma skulle blive tvunget til at lukke.
Jeg ved godt, at disse bønner er materialistiske. Det har aldrig ligget til mig at bede om åndelige forhold.
Vores anden søn kalder mig en ”tør” kristen. Jeg vil dog hellere betegne mig selv som en praktisk kristen med en stærk vilje.
Gud har da også velsignet os materielt. Jeg må tilstå, at mine bønner mest har handlet om, at Gud skulle velsigne mine planer. Vores anden søn driller mig og siger, at jeg har et stort sugerør nede i Guds pengekasse.
Så slemt synes jeg nu ikke, det er. Vi lever jo i en materiel verden og har derfor også brug for praktisk hjælp fra Gud. Sådan mener jeg, det er.
Men hvor findes egentligt balancen? Jeg synes det er svært at finde den.
Hvad siger du om det, Orla Lindskov.
Med venlig hilsen
En spørgende kristen

SVAR

Jesus lærer os at søge Guds Rige først

Kære spørgende kristne
Lad mig starte med at sige, at bøn såvel som forbøn altid hjælper. Lad mig også slå fast, at vores bønner altid bliver hørt. Også selv om vi ikke altid lige umiddelbart ser resultater i den synlige verden.
Gud arbejder altid på vores bøn og forbøn. Men Bibelen siger også, at Gud er en Gud i det skjulte, og hans arbejde sker ofte i det skjulte.
Som en følge af hans visdom ser vi først bønne-svarene i Guds time, hvilket betyder til rette tid og på rette måde. Men alt sker til det bedste for os.
Du spørger også om balancen mellem bøn om åndelige ting og bøn om materielle ting?
Her er vi nødt til at gribe fat i Guds regel, som Jesus udtrykker den i Matthæus-evangeliet kap. 6, vers 33:
”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.”
Under ”alt det andet” finder vi alt det, som vi har brug for materielt.
Men først skal vi søge Guds rige og Guds retfærdighed. Det er ”nøglen” til ”alt det andet.”
Tænk her også på bønnen Fadervor.
Her drejer de seks bønner sig om åndelige gaver. Kun en af bønnerne drejer sig om noget materielt, og det er blot bønnen om det daglige brød.
Men selvfølgelig under Gud os også, at vi skal have det godt rent materielt.
Derfor vil jeg her også nævne, at Bibelen fortæller os, at vi har ret til at lade alle vore ønsker komme frem for Gud i bøn. Sådan står der i Filipper-brevet kap. 4, vers 6.
Men kommer vi med alle vore ønsker, så er det i hvert fald godt at slutte bønnen med Jesu ord: ”Ske ikke min, men din vilje”.
At slutte bønnen på denne måde kan man gøre helt trygt, fordi Gud er uendeligt klogere, kærligere, alvorligere og visere end selv det bedste menneske.
Gud ændrer aldrig kurs overfor os, selv om vi synes, at vores plan og vilje er bedre end hans plan og vilje.
Han ved på forhånd, hvad vi trænger til, og han er mere end villig til at give os det.
I bønnen skal vi derfor ikke arbejde på at få Gud over på vores side, for der er han faktisk allerede.
I bønnen skal vi derimod arbejde os selv over på hans side og søge hans vilje.
Der findes næsten altid den mulighed, at vi kan misforstå Bibelens undervisning.
Det sker f.eks., når man tager de åndelige løfter og uden betænkning tror, at de også gælder i den materielle verden.
Tænk blot her på Jesu løfte: ”Bed og I skal få.”
Mange, som har opfattet det løfte som en nemhedens vej til materielle goder og til penge, er blevet skuffet.
Læg nemlig her mærke til i Matthæus-evangeliet kap.7, versene7-14, hvordan ordene: ”Bed og I skal få” efterfølges lidt længere henne af ordene om at gå ind ad den snævre port. Rent materialistisk bønner finder aldrig vej igennem den snævre port.
Et andet eksempel finder vi i Johannes-evangeliet kap. 14. Her læser vi ordene af Jesus: ”Dersom I beder om noget i mit navn, vil jeg gøre det.” og videre: ”Dersom I elsker mig, da hold mine befalinger.” At holde Jesu befalinger er altså forudsætningen. At holde Jesu befalinger er at gå igennem den snævre port.
Til slut vil jeg sige, at jeres forbøn for jeres syge søn høres og vil altid være til hjælp for ham.
Jeg håber så også, at mit svar kan hjælpe dig til bedre at forstå bønnens verden.
Med venlig hilsen
og godt Nytår.
Orla Lindskov

OPLEVELSER

Kære Orla Lindskov
Tusind tak for salvedugen til min far.
Han har fået det bedre, siden han fik den af mig.
Tak også for den tilsendte salvedug til mig. Mine lunger har fået det bedre.
Venlig hilsen
M.G.

Kære Lindskov
For en tid siden sendte jeg min mands salvedug til dig og bad dig bede over den for mine hjerteproblemer.
Jeg har det bedre nu, så tak til Gud og til dig.
Venlig hilsen
M.

Kære Orla Lindskov
Først vil jeg takke dig for den nye salvedug, du sendte til mig.
Denne gang ebbede min allergi ud i løbet af nogen tid, efter jeg fik salvedugen.
Må Gud give dig kræfter og glæde i alt det, du gør for Ham og for mennesker.
Med kærlig hilsen L.