Bibelen Live i Jesu fodspor

Klaus Højgaard Laursen reciterede beretningen om Johannes Døberen, mens danskerne opholdt sig ved Jordanfloden.

Klaus Højgaard Laursen rejste i november med et hold danskere i Jesu fodspor ved hjælp af Markusevangeliet.

Klaus Højgaard Laursen er kendt i brede, kirkelige kredse som manden, der kan recitere hele skrifter fra Bibelen ordret fra ende til anden.

Han kan bl.a. genfortælle hele Markusevangeliet ord for ord uden at bruge manuskript, og netop dét evangelium var en slags rejsefører, da han i november – i samarbejde med Unitas Rejser og Israelsmissionen – var rejseleder for en halv snes danskere på tur til Israel.

Når han er ude i kirker herhjemme, tager det ham omkring 2 timer at recitere hele Markus-evangeliet, men på Israelturen genfortalte han det i brudstykker.

Ved Genesaret Sø reciterede han fx fra Markusevangeliets 1. kapitel, hvor Jesu kaldte de første disciple, fiskerne Simon og Andreas, der sad og kastede net ud. Dér, hvor Jesus sagde: ”Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere”.

Klaus er kendt for sine meget levende genfortællinger, hvor han bruger både sit kropssprog, sin mimik og sit tonefald som virkemidler, og det kan være en stærk oplevelse at overvære.

En af deltagerne på rejsen var Hjørdis Søvsø fra Ringkøbing. For hende gjorde det indtryk at opleve Klaus recitere bibelfortællingerne dér, hvor begivenhederne fandt sted for 2000 år siden.

Især var det stort for mig at høre Klaus genfortælle begivenheden, hvor Jesus står ved Genesaret Sø og siger ”Følg mig!” Det er jo dét, det hele handler om. Ikke så meget tingeltangel, siger Hjørdis Søvsø, som var i Israel for første gang. Oplevelsen blev yderligere forstærket af, at hun undervejs mødte mennesker, hvor det at følge Jesus var nyt for dem, og ved Jordanfloden så en bedstemor og hendes barnebarn blive døbt i vandet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:For Hjørdis Søvsø gjorde det også indtryk, at rejsen hele tiden skiftede mellem fortid og nutid. Det ene øjeblik lyttede hun til Klaus’ genfortælling af Markusevangeliet, så hun nærmest var ”tilbage” i tiden, og i næste øjeblik mødte hun det moderne Israel, mødte FN-soldater på Golanhøjderne, talte med moderne palæstinensiske kristne lige efter et besøg i Fødselskirken i Betlehem osv.

Også gruppens to nætter på det katolske kloster og gæstehus L’Oasis i Tiberias gjorde indtryk, for herfra er en flot udsigt ned over Genesaret Sø, og om morgenen står solen op over Golanhøjderne på den anden side af søen.
Jeg kunne godt forestille mig at rejse tilbage en dag. Men så skal det nok være for at gå rundt om Genesaret Sø, siger Hjørdis Søvsø.

Memoteknik

Klaus Højgaard Laursen har ikke klæbehjerne, siger han, og når han kan recitere Bibelen, bunder det i memoteknikker, han har lært sig.
På Jesu tid var den mundtlige tradition udbredt, og både jøder og grækere kunne genfortælle lange beretninger ordret – muligvis med teknikker, der minder om Klaus Højgaard Laursens. Inden evangelierne blev nedskrevet, blev beretningerne fortalt og genfortalt ordret fra mand til mand.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg forestiller mig, at apostlen Peter har stået dér ved bredden af Genesaret Sø og fortalt om Jesu liv og om alle begivenhederne, inden de senere blev nedskrevet, siger Klaus.

Det var hans første rejse til Israel som rejseleder, og for ham personligt gav det en klump i halsen fx at stå på Saligprisningernes Bjerg på kanten af Genesaret Sø og genfortælle beretningen om Jesu bespisning af de 5000. Eller stå på Oliebjerget med udsigt til Jerusalem og recitere fra Markus kapitel 13, hvor Jesus selv sad på Oliebjerget og talte til disciplene om de sidste tider.

Jerusalem så selvfølgelig ikke ud, som den gør i dag, og det kan godt være, at det ikke lige var på dén skråning på Saligprisningernes Bjerg, hvor vi stod, at Jesus selv stod med disciplene. Men han har stået på en af de skråninger, og han har siddet på Oliebjerget med udsigt til Jerusalem, og det gør det til en særlig oplevelse at høre Markusevangeliet genfortalt på de steder – på rette sted, eller on location, siger Klaus.

Den danske gruppe besøgte bl.a. Genesareth Sø. På hug til venstre ses Klaus Laursen og ved siden af ham Bodil F. Skjøtt, der er generalsekretær i Israelsmissionen.
Sabbatmiddag i Den danske Kirke

Han fik selv idéen til Israelrejsen for et års tid siden. Turen blev til i samarbejde med Unitas Rejser og Israelsmissionen. Bodil F. Skjøtt, der er generalsekretær i Israelsmissionen, var den anden rejseleder på turen, og mens Klaus stod for recitationen og bibelfortællingerne, gav Bodil F. Skjøtt et kyndigt indblik i både historiske og nutidige forhold i Israel.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Rejsens første stop var Betlehem, hvor gruppen besøgte Hyrdernes Mark og Fødselskirken.
I Fødselskirken genfortalte jeg juleevangeliet. Det er fra Lukasevangeliet, så ind imellem gjorde vi nogle afstikkere fra Markusevangeliet for at få tingene til at passe sammen. Men i det store hele fulgte vi Markusevangeliet rundt i Israel, fortæller Klaus.

Gruppen var i Jerusalem og besøgte bl.a. Grædemuren og var til sabbatmiddag i Den danske Kirke sammen med den danske præst i Jerusalem, David Serner, og et hold præster fra Viborg Stift.

Bagefter gik turen nordpå til Tiberias ved Genesaret Sø, med stop på vejen ved Jordanfloden, hvor Jesus blev døbt, så en afstikker til Kapernaum og senere til Nazareth, hvor Jesus voksede op. Dér besøgte gruppen bl.a. Nazaret Village, en slags frilandsmuseum, der viser Nazareth, som byen muligvis har set ud på Jesu tid.

Den 8-dage lange rejse blev afsluttet med endnu et besøg i Jerusalem, hvor gruppen besøgte Gravkirken og gik på Via Dolorosa – Smertens Vej – som er den rute, man traditionelt anser for at være den vej, som Jesus gik til korsfæstelsen på Golgata.

Klaus Højgaard Laursen håber, at han på et senere tidspunkt kan tilbyde en lignende rejse til Israel. Han lever af sit arbejde med Bibelen Live, bor i Gjern i Midtjylland, er gift med Mette og har tre børn – og har i øvrigt en bachelor i teologi fra Menighedsfakultetet i Aarhus.

Han tager rundt i hele Danmark og reciterer hele tekster fra Bibelen i bl.a. kirker og på bibelcamps, og han har en hjemmeside, der hedder BibelenLive.dk