Biskoppen holdt nytårsprædiken for det officielle Aalborg

– IPhones og selfies kvæler fællesskabet, sagde biskop Henning Toft Bro i sin nytårsprædiken til Aalborg Kommune.
Foto: Christian Roar Pedersen.

Aalborg Domkirke var fyldt med uniformer og politikere, da byen den 2. januar startede det nye arbejdsår med en festlig gudstjeneste i Budolfi Kirke.

Det var tiende gang, Aalborg Domkirke lagde hus til den officielle nytårsgudstjeneste, hvor kommunens styrelse, politi, militær, beredskabsstyrelse, skolevæsen, retsvæsen, stiftsøvrighed, provster og menighedsrådsmedlemmer var inviteret. Efter gudstjenesten var der en kort reception i domkirken med champagne og kage.

Biskop Henning Toft Bro langede i sin prædiken ud efter tidens umættelige jeg-kultur, hvor IPhones, IPads og selfies i stigende grad definerer dét at være menneske:
”Det er dér, vi er. I en globaliseret tid, hvor vi verdensåbent orienterer os mod andre kulturer og folkeslag, kommer der mere og mere fokus på den enkelte. Desværre på bekostning af fællesskabet. Måske er det en udløber eller konsekvens af globaliseringen. Måske er det en umættelig trang til at sætte fokus på den enkelte på bekostning af fællesskabet. Måske er det begge dele. Men det er sigende, at jeg-kulturen er så bastant og så massiv, at fællesskabet fortoner sig i det, der ellers skaber et solidt og fælles folkeligt anliggende,” sagde Henning Toft Bro.

Men uden andre bliver vi ensomme, forladte og overladt til os selv, lød det fra biskoppen, som opfordrede til i stedet at fokusere på fælleskabet:
”Evangeliet er en modsigelse af den jeg-kultur, som jeg mener er en svøbe. Ikke bare for det enkelte menneske, for fællesskabet, men også for sammenhængskraften i kirke, folk og civilsamfund.”