Præster nægter at sætte tidsånden over Bibelen

Også andre end konservative præster vil kunne skrive under på erklæringen, mener Morten Meiner.

53 præster og teologer har skrevet under på en protest mod ’imamloven’.

– Vi siger ikke andet, end hvad vi har underskrevet i præsteløftet, fastslår initiativtageren til underskriftindsamlingen.

Morten Meiner, der er sognepræst i Karstoft og Skarrild, har kontaktet såkaldt konservative teologer i forbindelse med underskriftindsamlingen. Men det er nærmest en tilfældighed, at de konservative er i overtal blandt de 53 underskrivere.

– I virkeligheden tror jeg, mange flere præster, også fra andre fløje, kunne stå inde for det, siger Morten Meiner til Kristeligt Dagblad.

Solidaritet med frikirkepræster

Det handler om at vi, selv om vi måske ikke selv bliver ramt af loven, stiller os solidarisk med de frikirkepræster, som utilsigtet rammes og måske skal på skolebænken for at lære om dansk demokrati, forklarer Morten Meiner.

Han fastslår, at han ikke har sympati med de omstridte imamer, men alligvel vil forsvare deres ret til at mene og ytre sig, som de gør.

I strid med præsteløftet

Alle præster underskriver præsteløftet inden ansættelsen i folkekirken. Løftet stammer fra 1870 og bygger på den latinske præsteed fra 1685. Løftet underskrives i forbindelse med præstevielsen og aflægges også mundtligt over for biskoppen.

”Jeg N.N., som er lovligt kaldet til ……… og som i min samvittighed ved mig fri for at have benyttet noget uhæderligt middel for at komme ind i dette embede, lover for den alvidende Guds åsyn:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Først: at jeg vil beflitte mig på at forkynde Guds ord rent og purt, således som det findes i de profetiske og apostoliske skrifter og i vor danske evangelisk-lutherske folkekirkes symbolske bøger, med al ærefrygt og sømmelighed forvalte de hellige sakramenter efter Kristi indstiftelse, og såvel her som ved de øvrige hellige handlinger udføre alt i overensstemmelse med de for folkekirken gældende forskrifter.

Fremdeles: at jeg efter evne vil modarbejde misbrug af nådens hellige midler og bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse; samt at jeg troligt vil arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning.

Endelig: at jeg vil stræbe efter, ved flittig og alvorlig granskning af Guds ord og troens hellige lærdomme, altid fuldkomnere at danne og dueliggøre mig til dette hellige embede, og beflitte mig på, som det sømmer sig en ordets tjener, at foregå menigheden med et godt eksempel, således også udførelsen af min tjeneste i dennes forskellige dele med al skyldig lydighed rette mig efter de kirkelige love og anordninger og mod foresatte og kaldsfæller udvise et sådant forhold, at der ikke med grund skal kunne føres klage over mig.
Alt dette lover jeg med regnskabsdagen for øje samvittighedsfuldt at ville holde, efter den nåde, som Gud mig dertil vil give.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Erklæring vedr. straffelovens paragraf 136 stk. 3 om ”Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring”

Undertegnede opfatter sig selv som lovlydige borgere og bakker til fulde op om det danske demokrati. Så længe lovgivningen er baseret på et frit demokrati, vil vi aldrig opfordre til lovovertrædelser.

Men Guds Ord er ifølge vor overbevisning til enhver tid overordnet en af tidsånden dikteret politisk lovgivning.Derfor er vi som præster forpligtet på at ytre, forkynde og billige det bibelske vidnesbyrd, også selvom dette måtte stride mod gældende lov.”