Evolution eller skabelse – hvad viser de videnskabelige facts?

Med udgangspunkt i sin bog, Exit Evolution fra 2015, holder Karsten Pultz foredrag søndag d. 29. januar i Betania KirkeCenter, Blåhøj, med udgangspunkt i sine refleksioner og opdagelser omkring evolutionsteorien.

Karsten Pultz er opvokset i et ikke-religiøst hjem og lærte i en tidlig alder af sin far, at evolutionsteorien til fulde forklarede livets oprindelse og mangfoldighed. Gud og Biblen var noget, som kun ubegavede og uoplyste mennesker troede på.

Denne materialistiske forståelse af livets oprindelse er siden slutningen af 1800-tallet ukritisk blevet understøttet af skolen og medierne, og naturligt nok forblev denne forståelse derfor forfatterens overbevisning i ca. 30 år.

I forbindelse med hjemmeundervisning af sine 3 børn opdagede han på internettet, at der findes videnskabsfolk, som ikke tror på Darwins teori. Nysgerrighed førte til en 8 år lang research i evolution og intelligent design, hvorefter han, overbevist af de videnskabelige facts, måtte forkaste evolution.

Efter oplægget er der mulighed for at stille spørgsmål til Karsten Pultz om emnet.