Borgmester starter kristent gymnasium i Kbh.

Eik Bistrup vandt valget for Venstre I Dragør kommune.

Der er behov for et fælleskirkeligt gymnasium i Storkøbenhavn, mener Dragørs borgmester Eik Bistrup (Venstre).

Dragørs borgmester Eik Bistrup (Venstre) står i spidsen for en arbejdsgruppe, der vil oprettet Hovedstadens Kristne Gymnasium.

Projektet har været undervejs i tre år, og man forventer at slå dørene op i august 2018, oplyser borgmester Eik Dahl Bistrup fra Dragør.
– Regner I med at kunne starte i 2018?
– Ja, vi har en deltidsansat som lige nu sender ansøgning ind for opstart i sommeren 2018.
Vi har allerede nu 12 tilmeldte efter blot at have været ”online” i et par uger. Vi oplever stor interesse fra mange, der kontakter os. Både kommende elever/forældre samt potentielle lærere, der deler vores vision, fortæller Eik Bistrup.
– Hvorfor er der behov for et kristent gymnasium i København?
– Hovedstaden har en hel del kristne friskoler, som vil være en naturlig ”fødekæde” til et kristent gymnasium.
Som forældre oplever vi, at der på mange gymnasier i hovedstaden er en drukkultur og nogle værdier, som vi ikke ønsker for vores børn. Vi ser os dog ikke som eksklusive – vi vil gerne være et åbent gymnasium, hvor alle er velkomne, kristen baggrund eller ej, men også et gymnasium hvor de kristne værdier er i centrum.
Vi tror både på uddannelse – og dannelse! At give vores børn en sund ballast og nogle sunde værdier er mindst lige så vigtigt som uddannelse. Derfor vil vi gerne sætte fokus på områder som iværksætteri, politik, samfundsdebat osv. Kristne er en del af dette samfund, og det vil vi fokusere på i Hovedstadens Kristne Gymnasium.

Også fælleskirkeligt

Til forskel fra det Kristne Gymnasium i Ringkøbing, der er bundet til den lutherske bekendelse, vil det nye gymnasium blive fælleskirkeligt. Det vil nøjes med at tage udgangspunkt i den apostolske trosbekendelse, uden at knytte til ved bestemte kirkelige grupperinger. (Den apostolske trosbekendelse er en oldkristen formular, der kort udtrykker nogle af de mest centrale læresætninger i den kristne kirke. Den er fælles for alle kristne kirker.)
Gymnasiet vil altså både appellere til frikirker og folkekirken.
– Hvilke kirker er repræsenteret i bestyrelsen?
– Først og fremmest så er det ikke enkelte kirker, der står for Hovedstadens Kristne Gymnasium.
Det er en gruppe kristne forretningsfolk, der sammen deler visionen om et kristent gymnasium i Hovedstaden.
Det er dog vigtigt for os, at vores bestyrelsesmedlemmer har et godt bagland i en lokal kirke. Vi har bestyrelsesmedlemmer, der har deres bagland i Luthersk Mission, lutherske frimenigheder, Københavnerkirken, Apostolsk kirke samt Pinsekirken, fortæller Eik Bistrup, der selv tidligere har fungeret som præst i en uafhængig pinsekirke.

– Jeg stoppede som præst i en pinsekirke for 5 år siden. Efterfølgende var jeg i erhvervslivet som iværksætter, hvorefter jeg for tre år siden blev borgmester for Venstre i Dragør Kommune.