Den banebrydende faste

Af Elizabeth Alves
Gundlægger af forbønsbevægelsen Intercessors International. Har undervist i mere end 30 lande om effektiv bøn.

En af de vigtigste øvelser for Guds ’soldater’ er fasten. Når du faster under bøn vil dine bønner overgå al jordisk forståelse og forårsage overnaturlige gennembrud, skriver Elizabeth Alves.

Faste er mere end bare det at afholde sig fra mad; det er en selvfornægtelse til fordel for et højere mål. Derfor er det vigtigt, at du tjekker dine motiver og dit hjertes indstilling overfor Herren, før du beslutter dig for at faste.

Når I faster, skal I ikke tage en bedrøvet mine på, sådan som de selvretfærdige gør. De forsømmer deres udseende, så folk rigtig kan se, at de faster. Det siger jeg jer: De har fået deres fulde løn! Nej, når du faster, så red dit hår og vask dit ansigt, som du plejer, så ingen kan se, at du faster. Lad det være en hemmelighed mellem dig og din Far i Himlen – og din Far, som kender alle hemmeligheder, vil belønne dig. (Mat. 6:16-18)

Læg mærke til, at Jesus ikke siger ‘hvis’ men ‘når’ I faster. Han forventede, at kristne bruger dette hjælpemiddel i deres bønsliv.

Hvad er faste?

Det er en frivillig og bevidst afholdenhed fra mad med det formål at bede koncentreret. Jesus talte om vores motiver for at faste og understregede, at vi ikke skal gøre det for at imponere andre.
At være fyldt med Helligånden betyder ikke nødvendigvis, at du vandrer i Åndens kraft. En måde at få kraft på er ved at faste og bede (Luk. 4:1,2,14). Det vil gøre dig mere åndeligt sensitiv overfor Guds Ord og hans tale til dig. Denne sensitivitet overfor Helligånden skaber mere kraft i dit liv til at bekæmpe Satans tropper.

Når brudgommen er taget bort, vil disciplene faste (Mat. 9:14,15). Det er en åndelig disciplin (2 Kor. 6:5). I det Ny Testamente fremhæves fasten som en måde, hvorpå man kan erkende Åndens ledelse og få klarhed i sind og ånd (Ap. G. 13:1-3; 14:21-23).
Hvad opnår man ved at faste? Sandsynligvis meget mere end du nogensinde vil blive klar over, før du kommer i himlen (Es. 58:6; Joel 1:14). Jeg har oplevet helt utrolige gennembrud i forbindelse med faste, og jeg har også hørt vidunderlige vidnesbyrd fra andre, som har fastet.

I stedet for at spise middag, havde folk fastet for at kunne bede for en kristen enke. Da jeg fik et personligt budskab til hende, begyndte alle at klappe, fortæller Elizabeth Alves.
Faste sendte hilsen fra Gud

I 1979 blev jeg bedt om at tale til en gruppe mennesker i det vestlige Kansas. Jeg rejste dertil i en snestorm, så jeg var både træt og udmattet, da jeg ankom. Jeg blev ført til festsalen i en restaurant, hvor ni mennesker bød mig velkommen til middagen. Pludselig hørte jeg Helligåndens stemme i mit sind: ‘Jeg ønsker, at du giver et ord til hver enkelt person her i aften’. Jeg var træt efter rejsen, men jeg vidste, at Gud kunne og ville hjælpe mig – der var jo trods alt kun ni personer.

Men pludselig blev foldedørene til rummet bag os åbnet, og der sad yderligere 79 mænd og kvinder. Nu blev jeg klar over, at det ville blive en meget lang aften. Da jeg begyndte at tale, blev jeg hele tiden distraheret af ansigtet på en af kvinderne. Jeg blev ved med at se ordene fra en kofanger-sticker skrevet tværs over hendes pande. “Keep on truckin’!” (bliv ved med at køre lastbil). Jeg tænkte: Herre, læser jeg det rigtigt? Jeg ville sige tre-fire ord mere og se tilbage på kvinden. Ordene “Keep on truckin!” blev ved med at lyse op som et neonskilt på hendes pande. Jeg havde talt til hver eneste af de tilstedeværende undtagen denne kvinde, da jeg til sidst så på hende og sagde: Gud vil, at jeg skal sige til dig: “Keep on truckin’!” Der lød et tordenbrøl af et råb fra forsamlingen og alle begyndte at klappe.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg blev så klar over, at grunden til, at de ni personer havde spist middag, var, at denne gruppe havde fastet for denne kære kvinde, hvis ægtefælle lige var død. Før sin død havde han og hustruen brugt noget af overskuddet fra deres lastbilfirma til at betale for to studerendes medicinstudier hvert år. Nu var kvinden og hendes venner begyndt at faste og bede for at finde ud af, om hun skulle sælge firmaet eller ej. Ordene til hende denne aften bekræftede, at hun skulle beholde det.

Til min overraskelse mødte jeg denne enke 10 år senere og fandt ud af, at hun havde støttet mange flere studerende, og at hun til sidst havde solgt firmaet for et beløb, der var mange gange større, end hvad det havde været værd, da hendes mand døde. Fasten gav ikke bare en livsforvandlende åbenbaring til denne kære enke men forløste også midlerne, så Guds vilje kunne blive finansieret i andres liv.

Bibelens grunde til at vi skal faste:

Jesus viste et eksempel ved at faste 40 dage i ørkenen. (Mat. 4:2 og Luk. 4:2)
Det ærer Gud, når vi faster som et frivillig-offer til ham. (1. Sam. 7:5,6; Ap. G. 14:23)
Det skaber åndelig og fysisk disciplin. (Luk. 2:36-37; 1 Kor. 9:26-27)
Det bevarer dig fra Guds dom. (Joel 2:12-14; Joh. 3:5-10)
Det viser omsorg for familien, kirken, samfundet og landet. (2 Sam. 1:12; 12:16; Ezra 8:21; Esther 4:3,16; Dan. 9:3; Mat. 9:15; Mar. 2:18-20; Luk. 5:33-35)


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fordele ved at faste:

Faste forstærker bøn og sætter sagen i værk. (Ap.G. 10:30,31)
Faste bringer lydighedens velsignelse. (Mat. 6:6,16)
Faste skaber ydmyghed gennem anger. (Neh. 9:1-3)
Faste åbenbarer Guds vej og vilje for din fremtid. (Dan. 9)
Faste giver autoritet og kraft i bøn og åndskamp. (Mat. 4:1-11)

Faste tilvejebringer store sejre. Kong Joshafat udråbte en national faste mod den invaderende fjendehær. Derfor begyndte fjendens soldater at slå hinanden ihjel. (2 Krøn. 20:1-30).

Faste giver dig den rigtige indstilling: Se ikke på faste som en slags straf, selv om din krop vil være imod det i starten. Se i stedet på faste som en kærkommen mulighed for at komme nærmere Gud. Når du faster, bliver du ikke distraheret af den daglige fokus på det at spise. Og den tid du normalt ville tilbringe i køkkenet, kan bruges til at feste ved Guds åndelige bord sammen med ham. Gud velsigner dig for din helhjertethed, når du er villig til at ydmyge dig.

Sådan kan du faste:

24-timers faste: Fra solnedgang til solnedgang. Undgå al fast føde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Delvis faste: Undgå mad, som giver nydelse. Spis kun klar suppe og gryn og drik juice eller drop et måltid om dagen for at få tid til bøn. (Dan. 1:8-16; 10:2,3)

Tre dages faste: Total afholdenhed fra mad i tre dage. (Ester 4:16)

Udvidet faste: Der er to måder, som begge kræver forberedelse. Før en udvidet faste anbefales det, at du holder dig fra koffein og fed mad.

Total faste: Undgå al slags mad, men ikke vand. Denne faste skal afbrydes langsomt. Drik kun fortyndet juice en dag eller to. Gå derefter lidt efter lidt over til frugt, grønsager og gryn. Til sidst kan du begynde at spise kød igen.

Ikke-total faste: Her spiser man ikke noget, men drikker saftevand, vand og varm frugt-te.
NB: Hvis du er i behandling med lægemidler, skal du rådføre dig med din læge, før du kaster dig ud i en udvidet faste. Du kan dog overveje at prøve en delvis faste. Gør det under Helligåndens vejledning og i forbindelse med dit regelmæssige bønsliv. (Es. 58:6; 1 Kor. 9:26,27)

Brug fasten som en anledning til at bede mere. I løbet af fasten vil din ånd være mere sensitiv overfor Helligånden, og man vil ofte få en ny åbenbaring fra Guds Ord. Faste er ikke en udholdenhedstest eller et religiøst ritual. Det er et privilegium og en velsignelse, som hjælper en til at nærme sig Herren i ydmyg og helhjertet tro.

Bibeltekster om faste:

2 Mos. 34:28 Moses
3 Mos 16:29-31 Forsoningsdagen
3 Mos 23:27-32 Forsoningsdagen
1 Sam 1:7,8 Hannahs bøn
2 Sam 12:16-23 Davids bøn for Batsebas barn
1 Kong 13:8-24 Elias
1 Kong 19:8 Elias’ rejse til Horeb
1 Kong 21: 27 Ahab bad ydmygt
2 Krøn 20:3 Udråbt af Joshafat
Ezra 8:21-23 Udråbt af Ezra
Neh 1:4 Nehemias
Neh 9:1 Jerusalems borgere bekendte deres synder
Est 4:16 Udråbt af Ester
Job 33:19-20
På grund af sygdom og smerte
Es 58 Faste som behager Gud
Jer 14:12 Det som er uacceptabelt
Joel 2:12 Vend tilbage til Gud af hele dit hjerte
Mat 6:16-18 Gør ikke som hyklerne
Mat 17:21 Kun ved bøn og faste
Luk 2:37 Anna tilbad i templet
Luk 4:2 Jesus fastede i 40 dage
Luk 18:12
En selvretfærdig farisæers pral
Ap. G. 9:9 Saulus fra Tarsus hverken spiste eller drak
Ap.G. 10:30 Kornelius fik besøg af en engel
Ap. G. 13:2,3 Profeter og lærere i Antiokia
Ap.G. 14:23 ’Ældste’ udpeget under bøn og faste
Rom 14:21 At afholde sig fra noget for ’de svages skyld’
1 Kor 7:5
I ægteskabet
2 Kor 6:5 Som en del af det apostolske embede.

Se på faste som noget, der giver din bøn større fokus. Jeg sammenligner tit effekten af faste med en laser operation. Laserstrålen koncentrerer lyset, så det skærer og korrigerer fysiske problemer. På samme måde er faste en koncentrering af åndeligt lys på et problem – noget som skærer de kødelige tanker bort, så Guds svar kan helbrede.

Faste kan bryde Satans bånd og hans angreb. Faste, som herliggør Gud, er født af ydmyghed. Det er mere end bare det at afholde sig fra mad. Det er en holdning som siger: Jeg kan ikke gøre det, men Jesus kan.

Bemærk: før du forsøger dig med en længere faste, bør du øve dig med de kortere typer, fx en en-dags eller en delvis faste.

Elizabeth Alves’ bog Kæmp og Vind i Bøn er udgivet på Hosianna Forlag. Pris: 198,- kr.