Årsmøde om ’Abort som tabu’

Henrik Højlund

Den 1. april holder Retten til Liv årsmøde i IM-huset i Skjern. Temaet er ’Abort som tabu i folk og kirke’.

– Mange – også blandt aktive kristne – omtaler den ultimative abortmodstand som en tabt sag. Skyldes det den negative måde, abortmodstanden fremstilles på? Har vi selv ’blinde pletter’? Hvor opstår berøringsangsten? Og ikke mindst: hvordan bliver forsvaret for de ufødte hele kirkens sag?

Disse spørgsmål bliver behandlet i et foredrag af sognepræst, debattør og formand for Evangelisk Luthersk Netværk, Henrik Højlund.
Dagen afrundes kl. 16 med en kort forbønsgudstjeneste.

Aftenen før årsmødet er der et særligt prolife-arrangement for unge, hvor bl.a. stud. theol. Søren Rønn vil inspirere og udfordre til den gode debat. Deltagelse i årsmødet lørdag koster 100 kr. inklusiv forplejning; halv pris for studerende/unge under 18 år.

Tilmelding til spisning er den 30. marts.