Retssag om stat og kirke afgøres torsdag

Torsdag den 23. marts afgør Højesteret, om tidl. kirkeminister Manu Sareen havde lov til at indføre et ritual for homofile vielser i Folkekirken i 2012.

Foreningen ”Med Grundlov skal Land bygges” har ført sin klagesag fra byret til landsret og nu højesteret for at protestere imod det overgreb, som man føler ministeren og SR-regeringen begik imod Folkekirken, og dermed kirkens ret til at ordne sine indre forhold uden statslig indblanding.

Ekstra prekært er det, fordi homo-vielserne strider imod folkekirkens bibelske grundlag.

Foreningens advokat Nikolaj Nikolajsen fremlagde på retsmødet i Højesteret torsdag d. 16. marts sagen for de syv dommere. Og modsat forsvarede statens advokat, kammeradvokaten, ministerens og statsforvaltningens ret til at gribe ind i kirkens forkyndelse og lærespørgsmål. Begge advokater procederede i hver halvanden time. Dommerne har dog forud fået de to advokaters tekster, der fylder en tyk bog. De skal derfor kun bruge en uge til at votere. Dommen falder d. 23. marts kl. 12.

Retsmødet var omgivet af dramatik, idet formanden for grundlovsforeningen, den 81-årige journalist Johny Noer, var syg og hurtigt måtte køres hjem straks efter retssagen.

Sagen har taget hårdt på Noer, der også måtte indlægges i Tyskland på vej hjem fra sagens behandling i landsretten sidste år.

Noer kunne for kort tid siden fejre sit 40 års tjeneste-jubilæum sammen med sin franskfødte hustru Gisele. Noer har nu sin bopæl i det gamle Korinth i Grækenland, kendt for Korintherbrevet i Ny Testamente.

Hvis sagen tabes på torsdag, risikerer foreningen at blive dømt til at betale alle sagsomkostninger. Foreningen håber derfor på opbakning om den principielle sag i form af bøn – samt nye medlemmer, der hver betaler 500 kr. på konto 9740–0003445526.


Artiklen fortsætter efter annoncen: