Konfirmander vælger ord om tro, fred og kærlighed

Bibelord om Jesus, næstekærlighed og venskab er vigtige for danske konfirmander.

Nogle præster vælger et bibelord til den enkelte konfirmand. Andre steder vælger de unge selv.

Konfirmationsordet er oftest et vers fra Bibelen, som konfirmanden kan tage med sig videre. Og nogle bibelvers er tydeligvis favorittter, skriver www.folkekirken.dk

Den egentlige konfirmation foregår oppe ved alteret, hvor konfirmanden knæler. Præsten siger konfirmandens navn, og mange steder vil familien rejse sig, når navnet bliver nævnt.
Derefter er der to muligheder ifølge ritualet. Den ene mulighed er, at præsten spørger, hvorpå konfirmanden bekræfter trosbekendelsen ved at svare ja til de enkelte led og derefter bliver velsignet. Den anden mulighed kræver ikke svar af konfirmanden, som bare modtager velsignelsen ved, at præsten lægger hånden på konfirmandens hoved.
Men i begge tilfælde slutter præsten ofte med at læse et bibelvers, som er konfirmandens eget konfirmationsord.

Tro, håb og Gud

De mest populære konfirmationsord handler dels om troens indhold, dels om troens liv og forholdet til andre.
I denne kategori falder konfirmandord som:
”De, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. ”(Es, 40, 31);
”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.” (Joh, 8, 12);
”Frygt ikke, tro kun!” (Mark, 5, 36) og ”Jeg er vejen og sandheden og livet.” (Joh, 14, 6)

Fred, fattigdom og valg

Mange unge er optaget af verdens problemer, og det afspejles i deres valg af ord som:
”Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.” (Matt, 5, 9);
”Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.” (Rom, 12, 21);
”Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige.” (Mark, 10, 21) og ”Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten.” (Joh, 8, 7)

Kærlighed og venskab

Ord om Guds kærlighed og kærligheden til andre mennesker hitter også blandt konfirmanderne, fx i ord som:
”Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. ”(5 Mos, 31, 6);
”Du skal elske din næste som dig selv. ”(Matt, 22, 39);
”Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem.” (Luk, 6, 31) og ordene fra ”Den lille Bibel”:
”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” (Joh, 3, 16)

Også ordene fra kærlighedskapitlet i 1 Korinterbrev er populære:
”Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind (…) Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.” (1 Kor, 13, 4 og 7);
”Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.” (1 Kor, 13, 12) og ”Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.” (1 Kor, 13, 13)

Ifølge Kirkeministeriet blev 45.372 unge eller 68 procent af alle danske unge i 7.-8. klasse konfirmeret i folkekirken i 2016. På hjemmesiden kan man også se, hvordan antallet fordeler sig i forhold til de enkelte stifter.


Artiklen fortsætter efter annoncen: