Landskendt LM-plejehjem i Videbæk fejrer 40 års jubilæum

Bakkely blev for to år siden omtalt i TV Midtvest, fordi LM ikke ønskede, at kvindelige præster holdt gudstjenester på stedet.

Det kristne plejehjem har et godt ry og roses af kommunen.

Luthersk Missions plejehjem Bakkely i Videbæk, der blev landskendt for ikke at ønske en kvindelig sognepræst til at lede gudstjenesterne i huset, har netop fejret 40 års jubilæum.

Bakkely, der ligger i ly af Herborg Bakker, blev fejret med reception og fest, med deltagelse af bl.a. repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune, som Bakkely har driftoverenskomst med. Herfra lød der stor ros til plejehjemmet.
Det er dejligt med ros, og det forpligter os til fortsat at følge med og sørge for et godt samarbejde med kommunen og de pårørende, siger Birte Simonsen, der har været leder af plejehjemmet siden 2001.

Bakkely har i dag 38 pladser, og beboerne har mulighed for en daglig andagt samt gudstjenester to gange om måneden, men ikke alle beboerne har relation til kirke eller missionshus. Mange har dog baggrund i enten Luthersk Mission eller Indre Mission.

”En af de sidst tilkomne havde afsøgt området og valgte Bakkely, fordi det har et godt ry”, siger Birte Simonsen.
Bakkely fik ved jubilæet bl.a. skænket et flot, farverigt maleri ”Livsvejen”, der er malet af kunstneren Kari Thygesen.

Plejehjemmet blev landskendt, da sognepræst Lene Birkmose fra Herborg Sogn, hvor Bakkely ligger, klagede til Ribes biskop over, at hun ikke længere måtte holde gudstjeneste på Bakkely.
Hun mente, det var diskrimination, fordi hun er kvinde, og biskop Elof Westergaard traf efterfølgende den beslutning, at Ribe Stift ikke længere ville betjene de to vestjyske LM-plejehjem Bakkely og Klokkebjerg. En beslutning, som mødte kritik fra nogle kirkelige kredse, som mente, at biskoppen prioriterede ligestilling frem for teologi og kirkelige mindretal.

Bestyrelsen for Bakkely holdt fast ved, at man kun ønskede mandlige præster til at stå for gudstjenesten på stedet.