Porno skader unges hjerner

Heidi Als Ringheim

– Porno skader unge mænds helbred og fører til vold mod kvinder, siger foreningen Porno og Samfund.

Den 24. maj er Porno&Samfund vært for konferencen “Pornoens konsekvenser” i Kulturhuset Indre By i København.

Konferencens fulde titel er: Pornoens Konsekvenser i samfundet – kan og skal vi gøre noget?
Og der må og skal gøres noget, mener Heidi Als Ringheim, der er fomand i Porno og Samfund.

Mange skadevirkninger

– Flere undersøgelser viser, at porno har en negativ indvirkning på mange borgeres sundhed og trivsel. Og videnskab og forskning verden over peger på, at porno har en lang række risici og skadevirkninger.

Der er fundet direkte sammenhæng mellem brug af porno og øget efterspørgsel efter sexhandel, seksuel udnyttelse af børn og unge samt vold mod kvinder.

Pornografi påvirker unge hjerner under udvikling og kan være med til at forme børns seksuelle skabeloner. Pornobrug bidrager også til en stigning i seksuel dysfunktion hos mange unge mænd og kan føre til en normalisering af farlig seksuel og social adfærd.

De seneste års voldsomme stigning i misbrug af porno kan føre til en decideret afhængighed på lige fod med andre afhængighedstyper, forklarer Heidi Als Ringheim.

Konferencen i København skal dels sætte fokus på pornografiens negative indvirkning på den almene sundhed, dels indlede en debat om oplysning og forebyggelse.
Konferencen henvender sig derfor til en bred vifte af aktører, fx sundhedspersonale, undervisere og andre, der arbejder med børn og unge, forskere, medier og politikere, siger Heidi Als Ringheim.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vold mod teenagepige

Efter en sag i 2016, hvor flere drenge seksuelt krænkede en teenagepige, udtalte Kuno Sørensen fra Red Barnet:
”Hæn­del­ses­for­lø­bet er stærkt inspi­re­ret af den grove por­no­grafi, der har en uhel­dig ind­fly­delse på de unge. De har en fore­stil­ling om, at de skal kunne leve op til noget af det, de ser i den grove por­no­grafi, som jo er dybt ydmy­gende og ned­vær­di­gende – især for de kvin­der, der med­vir­ker i det.”

Også Heidi Als Ringheim kommenterede sagen:
”Børn og unges tiltagende seksualiserede adfærd bør bekymre politikere, relevante personer i uddannelsessystemet, forældre og andre voksne.”

– Konferencen den 24. maj kan også ses som en værktøj til at råbe politikere, lærere, forældre og andre samfundsgrupper op, for at få lavet nogle retningslinjer for håndtering af de konsekvenser, som pornoen skaber i vores samfund, slutter Heidi Als Ringheim.


Artiklen fortsætter efter annoncen: