Børn vil fjernes fra forældre der drikker

Landsleder i TUBA, Henrik Appel Esbensen, ønsker politisk indgriben til fordel for børn i alkoholiserede familier.

Hver 3. unge menneske af alkoholiske forældre ville ønske, at de var blevet fjernet fra hjemmet som børn, viser TUBA-undersøgelse.

Et barndomshjem skulle gerne være et sted, hvor man føler sig tryg og elsket – ikke et sted man ønsker at blive taget væk fra. Men ikke desto mindre går mange børn af alkoholikere rundt med ønsket om at bliver fjernet fra hjemmet.

Det viser en ny undersøgelse fra organisationen TUBA, der rådgiver børn og unge fra misbrugsfamilier. Man stillede 1.977 af sine brugere følgende spørgsmål:
”Da du var barn, tænkte du så nogensinde, at det ville være bedre for dig, hvis du blev fjernet fra hjemmet?”
Det svarer 690 ”Ja” til, eller hver tredje.

Børn lades i stikken

Henrik Appel Esbensen, der er landsleder i TUBA, siger, at tallet overrasker ham, og så alligevel ikke.
– Vi ved jo, hvilken belastning og hvilket voldsomt psykisk pres, som denne gruppe lever under, siger han.
– Hvad kan I bruge tallene til?
– Vi arbejder på at få et politisk indgreb, der vil sidestille børn og forældre. Som det er nu, har forældrene ret til behandling i løbet af 14 dage, mens det samme ikke gælder for deres børn.

Der kan nogle gange gå op til to år, før de får hjælp, siger Henrik Appel Esbensen.
Derfor er det også en mærkesag for TUBA at presse på politisk for at få indført en behandlingsgaranti, der vil sikre unge adgang til hjælp, når de har brug for det.

Skader nu – og på sigt

Tidligere undersøgelser har dokumenteret, at børn, der vokser op med alkoholiserede forældre, har en øget risiko for skader både på kort og på langt sigt. Børnene oplever hyppigere vold i hjemmet end andre børn, ender oftere som skilsmissebørn, og som voksne har de en forøget risiko for psykiske lidelser og for selv at ende som misbrugere.

Man ved, at hvert tredje barn, der vokser op i en misbrugsfamilie, selv har forhøjet risiko for at ende i et misbrug.

1500 unge er p.t. i terapiforløb hos TUBA, som mærker et stigende pres. Sidste år søgte 2002 unge hjælp hos TUBA for første gang, og i alt indgik 2976 unge i terapi i TUBA-regi i løbet af 2016.
40 procent af de unge, som TUBA møder, taler om deres opvækst for første gang, når de sidder overfor en af organisationens psykologer eller psykoterapeuter.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nogle har båret på deres hemmelighed i 10 år eller mere, enten fordi de har følt sig flove over at fortælle om det eller af loyalitet over for forældrene. Eller fordi ingen har spurgt til dem.

I familier hvor mor eller far drikker, risikerer man, at børnene bliver ’små voksne’. Billedet er et skærmprint fra Blå Kors /TUBAs video ”Børn skal være børn” fra 2015.
Mange føler sig ikke set

Mange af de unge fortæller TUBA om ensomhed og magtesløshed, der også skyldes, at de voksne omkring dem ikke greb ind, når de opdagede svigt.
Tre af fire unge fortæller, at de ville ønske, at de havde mødt en voksen udenfor familien, der havde taget dem alvorligt – og ikke var bange for at involvere sig.
På TUBAs facebookgruppe har flere kommenteret den nyeste undersøgelse.

En skriver: ”Jeg tryglede om at komme på julemærkehjem eller efterskole… uden held… Lærerne valgte at tie – jeg fik gennem årene fortalt 3 lærere om min mors misbrug, men intet skete. Intet! Samme reaktion fra resten af familien også. Tavse vidner, som lod som om de ikke så noget… Det følger mig til evig tid”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En anden: ”Som barn af alkoholiske forældre og en far der tæskede vores mor for øjnene af os, blev jeg efterladt alene hjemme allerede fra 7 års alderen i weekender, fordi de tog på druk.
Kan kun sige at kommunen HELT SIKKERT tog mere hensyn til mine såkaldte forældre end mig”, og vedkommende slutter sit opslag sådan: ”Ville ønske jeg var blevet fjernet”.

Kursus for pædagoger

TUBA afprøvede sidste år at afholde seminarer for pædagoger, lærere og andre af de voksengrupper, der dagligt er i berøring med børn fra misbrugshjem.
Det var en succes, hvor de fremmødte oplevede at få nogle redskaber til at spotte og hjælpe de unge meget tidligere. De gode erfaringer vil TUBA bygge videre på.

TUBA blev oprettet i 1997 og er en organisation under Blå Kors. TUBA har i dag 14 lokalafdelinger over hele landet, hvor unge mellem 14 og 35 år tilbydes gratis og anonym gruppeterapi og individuel terapi af psykologer og psykoterapeuter.