Den skjulte revolution

Bag ved den politiske situation foregår der en dybere ideologisk kamp. Uvidenheden i kirkelige kredse gør, at mange er lette ofre for den i virkeligheden antikristelige propaganda, mener ugens kronikør.

 

Det var en forbløffende oplevelse at se danske politikeres reaktion på valget af Donald Trump. Kun en enkelt DF politiker havde udtrykt et positivt perspektiv på Donald Trump. De fleste andre havde rimelig negative forventninger. En enkelt talte allerede få dage efter valget om en mulig rigsretssag.

Inden valget havde de samme politikere udtrykt særdeles positive forventninger til Hillary Clinton som kommende præsident. De fleste var overbevist om hendes sejr.
Hun stod stærkt i meningsmålinger. Men ak og ve. Både de danske politikere på Christiansborg, og mainstreammedierne i USA blev skuffet. Ja, mainstreammedierne blev rasende. Nu havde de kastet alle ressourcer ind i denne ideologiske kamp, og så snublede Hillary ved målstregen.
En kamp, der stiler efter, at politisk korrekthed vinder dominans overalt. Politisk korrekthed er blevet kaldt for ”den værste mentale infektion i vor tid” (Paul Johnson, historiker).
På denne tid af året bliver vi mindet om grundloven som det væsentlige lovmæssige fundament til beskyttelse for Danmark og det danske folk.

Grund til bekymring

Med det netop afsluttede G7 topmøde giver det stof til alvorlig bekymring. Ikke over Donald Trump og hans manglende tilslutning til klimaaftale, men over de andre. Talen om global opvarmning og klimaforandring er blevet en ideologisk kampplads.
Den canadiske astrofysiker professor Michael H. Hart har i sin bog ”Hybris” skrevet om den forførelse, som han gennem sin forskning gennem de seneste 10 år på netop klimaområdet har afdækket.
Ideologien bag kampen mod klimaforandring handler om at skræmme befolkninger og regeringer, så de giver flere penge til forskerne, for at afværge en truende klimatrussel hvis man ikke nedsætter udledning af Co2 til et bestemt niveau.
Men klimapåvirkning er en meget kompleks størrelse, og CO2 er kun en meget begrænset del af klimapåvirkning. Hart mener, at ideologerne har en miljødagsorden, de ønsker at gennemføre, og som vil give alvorlige indskrænkninger i den enkeltes hverdag. Hart nævner flere motivationer til, at forskere misbruger videnskab, penge, magt, prestige med mere.

Splittelse og ideologi

Men hvem af os tør gå mod ideologerne? Pression har gjort, at professor Hart ikke kunne få noget forlag til at udgive sin bog, men så kunne han da heldigvis selv. Han giver udtryk for, at miljøkatastrofe-forestillingerne i udstrakt grad hviler på mangelfulde computermodeller.
Klimaideologerne ønsker ikke kun flere midler, men også muligheden for at sætte begrænsning i personlige rettigheder. Grundloven er altså ikke det værste, vi har, når noget truer os – gennem EU eller FN?
Der er blevet talt om, at Donald Trump splitter USA, men sandheden er nok, at det er the ”New Left” (den nye venstrefløj), der allerede længe har splittet det amerikanske samfund. New Left har fået dominerende indflydelse på det Demokratiske Parti.

Påvirket af marxisten Alinsky

Både Barack Obama og Hillary Clinton er begge stærkt påvirket af marxisten Saul Alinsky (1909-1972). Barack Obama er oplært ved AIAF = Alinsky Industrial Areas Foundation.

Han brugte år på at undervise andre efter Alinsky metoden. Hillary blev rekrutteret af Alinsky, mens hun gik i gymnasiet. Og hun havde et særdeles nært forhold til ham frem til hans død i 72. Hun skrev en afhandling om hans metode.
Metoden er fremført i bogen: ”Rules for Radicals”. Hillary fulgte helt enkelt Alinskys anvisninger i at gøre og sige, hvad der skal til for at opnå magten.

Lucifer som forbillede

Selvom mange i USA overhovedet ikke kender noget til Saul Alinsky, så har han været med til at kaste mørke ideologiske skygger ind over det nyligt afholdte præsidentvalg. Til trods for at han døde allerede i 1972, har han stadig indflydelse på det, som sker i dagens amerikanske samfund.
Han var et begavet organisatorisk talent. I et interview (fra magasinet ”PlayBoy” 1972) blev han spurgt: ”Tror du på nogen form for liv efter døden?” – han tror ikke meget på, at der noget liv efter døden, men slutter svaret med at sige: ” – hvis der er et liv efter døden, og jeg har noget at skulle sige om det, så vil jeg uforbeholdent vælge at gå til helvede.”
PlayBoy: Hvorfor? ”Helvede ville være himlen for mig. Der ville jeg organisere de fattige.”
I øvrigt dedikerede Alinsky sin bog til Lucifer, fordi han var den første, der gjorde oprør og skaffede sig sit eget rige.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvorfor fredspris?

Bag Hillary Clinton og Barack Obama er der altså en alvorlig inspiration fra den marxistiske ideologi, som de fleste slet ikke er klar over. De kalder sig ikke marxister, men progressive.
En væsentlig del af den handler om at omstyrte det nuværende samfund for at erstatte det med det marxistiske – nu politisk-korrekte paradis, hvor globalisering fremmes på bekostning af nationalstaten.
Mange havde håbet på, at Obama ville blive den nye tids frelser, derfor fik han fredsprisen på forskud. Kun 12 dage efter sin indsættelse.
Men han blev ingen forløser. Tværtimod. Han iværksatte fx global krig mod de ufødte (aborter). Aldrig er så mange ufødte blevet aflivet som under ham. Obama gennemførte Obamacare, hvor ”Reproduktiv Sundhed” er et andet ord for abort og prævention.
Han sikrede, at skattemidler blev brugt til at udbrede abort til hele verden. Ideologerne betragter nemlig overbefolkning som et af de alvorligste (miljø) problemer i verden i dag.
Og hvor mærkeligt det end kan lyde for nogle, så støttes denne ideologi af de superrige i USA: Bill Gates, Georges Soros, Ted Turner, David Rocke-feller, Michael Bloomberg, Warren Buffett (kilde: Gabriela Kuby: Die Globale Sexuelle Revolution).

Den seksuelle ideologiske kamp

Et anden resultat af Obamas virke er på det seksuelle område. Hovedpunkterne i den kamp kender vi fra den første kvindelige russiske kommissær Alexandra Kollontai, som opstillede følgende:
1. Lov for opløsning af ægteskaber.
2. Legalisering af abort.
3. Seksuel frihed for ungdommen.
4. Legalisering af homoseksualitet.
5. Integrering af kvinder i produktionsprocessen.
6. Opfostring af børn i statsinstitutioner.
En del af dette blev trukket tilbage af Lenin, fordi det forårsagede socialt kaos.
Det handler ikke om frihed og lighed for minoriteter, som mange tror, men er et angreb på den traditionelle kernefamilie, for den betragtes som den helt centrale forhindring for gennemførelsen af det politisk korrekte samfund.

En kamp imod kernefamilierne

Al tale om lige rettigheder og om ikke-diskrimination er kun den nødvendige staffage, for at opnå de egentlige mål; at omskrive den sociale orden i samfundet, hvor den traditionelle kernefamilie er helt opløst.
Homovielser er den snebold, ideologerne promoverer. Det skulle få det hele til at rulle.
Men vielse af to af samme køn er ikke et mål i sig selv. Allerede nu er de næste trin i revolutionen på trapperne. Det er udvidelse af vielser til at omfatte både flere end to og af flere end et køn. Hertil kommer accept af pædofili som udtryk for børns rettigheder.
Homoseksualismen vil i virkeligheden ikke demokrati og lige rettigheder, men ønsker at dominere hele samfundet, for deres utopiske drøm kan kun opfyldes, hvis alle accepterer.
Derfor skal alle modstandere af deres ideologi bringes til underkastelse og tavshed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ikke rettigheder, men manipulation

Når Angela Merkel drager over til Putin og taler om homoseksuelles rettigheder i Rusland, så er det udtryk for, at EU – uden at ret mange af Europas borgere ved det – står som eksponent for homoseksualistisk ideologi.
Mange politikere er heller ikke helt klar over, hvad der er på spil. Hvor mange ved fx, at ILGA (International Lesbian Gay, Bisexual, Trans and Intersex Asociation) har en helt central rolle at spille i gennemførelsen af ideologien i både EU og FN?
Og at ILGA får EU skattemidler, altså også fra danske skatteydere til at føre ideologien ud i livet? På overfladen handler det om rettigheder og kan derfor minde om demokrati.
Ikke ret mange har gennemskuet, at det handler om den globale seksuelle revolution, som gennem ideologisk manipulation vil revolutionere samfundet gennem kønsensretning, hvor hver enkelt subjektivt skal vælge sit eget køn.
Ifølge Facebook er der i dag 71 valgmuligheder, og sikkert mange flere i næste måned.
Jeg tror hverken Angela Merkel eller mange andre EU politiker virkelig har fattet den moralske kulturkamp, som finder sted lige ud for vores næsetip.
De kulturradikale, dvs. de, som er blevet indfanget af ideologien fra Marx og hans efterfølgere, har i adskillige årtier arbejdet på at udbrede ideologien i hele den vestlige verden gennem uddannelse og undervisning og gennem propaganda i medierne.
Måske troede vi, at kommunisme/marxisme gik under med Sovjetunionens kollaps i 1989, men det er helt forkert. Allerede i 1920’erne blev Marx’ ideer videreført i Vesteuropa og USA. Hovedsagelig af de intellektuelle, som er blevet kendt under udtrykket Frankfurterskolen.
De omsatte marxismen fra en økonomisk model til en kulturel. Mange af dem, som startede Skolen, flygtede fra Tyskland til USA i Nazitiden.
En hel del fik siden ansættelse på universiteter og højere læreanstalter i USA og siden også i Europa. Det var især gennem ideologisk kritik af alt det bestående i samfundet, at de fik tilhængere blandt intellektuelle.
Kritikken gik i høj grad på afskaffelsen af ægteskabet og kernefamilien. Kernefamilien blev af Marx betragtet som klassekampens første modsætning.

Et kald til kirken

Det er afgørende, at Kirken bliver bevidst om den globale seksuelle revolution. En kulturkamp, som rummer mange flere elementer, end der her er nævnt. Marxisten Georg Lukacs indså, at hvis revolutionen skulle sejre, måtte kristen tro og kristen moral, især seksualmoral, undermineres.
Lukacs voksede op i en velhavende jødisk familie i Ungarn og var som ung kortvarigt stedfortrædende kommissær i den bolsjevikiske Bela Kun regering i Ungarn. Siden blev han en central bidragyder i den gruppe, som kendes under udtrykket Franfurterskolen. Målet i dag er bl.a. at seksualisere hele samfundet og at starte med de små allerede i vuggestue og børnehave.

Stor uvidenhed skaber lette ofre

Uvidenheden i kirkelige kredse om, hvad der ideologisk er på spil, gør, at mange bliver lette ofre for den ideologiske propaganda, som skyller hen over os alle. Og uvidenhed er absolut ingen dyd. Tværtimod.
Derfor er her et tydeligt kald til at vågne op, sagt med Paulus: ”Vågn op, du som sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig” (Ef. 5,14).
Der må udgå et kald til vort folk om at vende om fra de onde (ideologiske) veje, som besnærer alt for mange: Opløsning af familie og personlig identitet samt underminering af al kristen moral.
Kirken er den eneste, der har grundlaget for at forstå alvoren og har kaldet til at stå sammen i indbyrdes kærlighed og sige fra overfor tidens ideologiske forførelse.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kronikker er udtryk for forfatternes egne holdning og udtrykker ikke nødvendigvis avisens holdninger.