Kennedy citerede fra Bibelen

Til minde om John F. Kennedy i anledning af 100 års dagen:
”Salige er de, som stifter fred.”
To gange citerede præsident Kennedy fra Bibelen i sin tiltrædelsestale i 1961. Fra profeten Esajas om ”at lette de tunge byrder og give de undertrykte deres frihed.” Og fra apostlen Paulus om at være ”glade i håbet, tålmodige i trængselen.” Han sluttede talen: ”Vi beder om Guds velsignelse og hans hjælp, men vi ved, at her på jorden må Guds gerning udrettes af os.”
I sin første tale til De Forenede Nationer i 1961 kom han til sidst ind på Jesu ord ”Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.” Han sluttede den:
”Vi skal sammen redde vor klode… redde den kan vi – redde den må vi – og da vil vi fortjene menneskehedens evige taknemmelighed og, som fredsstiftere, Guds evige velsignelse.” (De ord læste hans bror Edward op ved hans begravelse, og de ord valgte de i Berlin at sætte op på det rådhus, fra hvis balkon han havde talt den 26. juni 1963)
I den tale, han havde forberedt til at blive holdt den dag han blev dræbt – den 22. november 1963, henviste han igen til Bibelens ord, og sagde i slutningen af den: ”Vi må udøve vor magt med visdom og beherskelse – at vi i vor tid og gældende til alle tider må virkeliggøre den ældgamle drøm: ”Fred på jorden, og i alle mennesker velbehag.”
De ord kan vi genkende fra juleevangeliet.

Svend Aage Nielsen
Vedersø Klit
Pastor, forfatter,
formand for Kennedy
Selskabet