Kristoffer giver ateister svar på tiltale

Sidste år var Kristoffer Kruse i debat med Anders Stjernholm fra Ateistisk Selskab. Det satte ham i gang med at skrive bogen #Troselv.

Kristoffer Hjorth Kruse har skrevet bogen #Troselv hvor i han argumenterer for, at der er en kristen Gud.

De senere år er nyateisterne mere og mere synligt, og ind imellem ret aggressivt, gået til angreb på den kristne tro. Den 24-årige teologistuderende Kristoffer Hjorth Kruse fra Menighedsfakultetet i Aarhus giver dem i sin nye bog #Troselv svar på tiltale og argumenterer på logisk vis for, hvorfor han mener, at kristendommen indeholder sandheden om menneskets eksistens.

Sidste år var Kristoffer i debat med formanden for Ateistisk Selskab, Anders Stjernholm, ved et meget velbesøgt arrangement i Aarhus.
På samme tid førte Ateistisk Selskab sig frem med en kampagne #tænkselv, der bl.a. indeholdt busreklamer med slogans som ”Hvorfor tro på en gud?” – og opfordrede til udmeldelse af folkekirken.
Den 26. juni udkom bogen #Troselv, hvor Kristoffer Hjorth Kruse på 150 letlæste sider går i clinch med ateismen og giver et meget overbevisende trosforsvar for kristendommen.
Et sådant trosforsvar hedder apologetik. Ordet kommer af det græske ”apologia”, som i antikken blev brugt om den forsvarstale, der blev fremført, når en person var blevet anklaget. Senere er apologetik blevet betegnelsen for især kristent trosforsvar.
Foruden at være teologistuderende er Kristoffer i dag ansat på Center for Kristen Apologetik i Aarhus.

Hvorfra stammer din særlige interesse for apologetik – altså dét at forsvare troen med logiske argumenter?

– Den begyndte, da jeg gik på HF for 5 år siden. Her oplevede jeg, at flere af mine klassekammerater udfordrede, hvorvidt det gav mening at tro. Jeg ønskede ikke at leve som kristen, hvis det ikke var sandt, og derfor begyndte jeg at undersøge, om kristendommen giver mening. Denne interesse fortsatte, da jeg begyndte at studere teologi og samtidig blev frivillig i Center for Kristen Apologetik (CKA), hvor jeg er ansat nu. Menighedsfakultetet og CKA har således givet en fantastisk mulighed for yderligere dybdegående studier i, hvorvidt kristendommen er sandheden, fortæller Kristoffer.
PÅ HF-studiet satte Kristoffer sig for at læse Bibelen fra ende til anden, helt fra 1. Mosebog til sidste punktum i Ny Testamente. Han fik også fat i en bog af den kendte kristne apologet William Lane Craig. Så var han solgt til apologetik.
– Jeg fik pludseligt et redskab, så jeg kunne svare på de spørgsmål, jeg blev stillet af klassekammeraterne. Jeg brændte for sagen, så jeg blev nok lidt for ivrig i diskussionerne ind imellem. Det vigtigste er jo at vinde mennesker, ikke debatter, smiler Kristoffer.

#Troselv er udgivet på forlaget Mellemgaard og koster 159,95 kr.
Opfordret til at skrive bogen

Hvad fik dig til at skrive bogen?

– Først og fremmest Ateistisk Selskab. Hvis de ikke havde kørt deres #troselv og udmeldelseskampagne, så var jeg formentlig ikke gået i gang med bogen, hvilket egentlig er ret ironisk. Jeg inviterede først Anders Stjernholm fra Ateistisk Selskab til en offentlig debat, hvor jeg gerne ville give mine grunde til at være kristen. Efter det opfordrede flere mig til at skrive mere om emnet, og da jeg allerede havde samlet en del materiale op til debatten, så valgte jeg at gå i gang med udgangspunkt i det. Jeg har derudover også en fornemmelse af, at religionsdebatten vil komme til at fylde mere i de kommende år, hvilket også har været afgørende, da jeg gerne vil lade min stemme indgå i debatten.

Hvordan vil religionsdebatten komme til at fylde mere?

– I nogle af de lande, som Danmark almindeligvis kan sammenlignes med, har religionsdebatten taget til i de senere år. Særligt tænker jeg på USA og England, hvor religionsdebatten er blevet mere udtalt i løbet af de sidste 15 år. Her har nyateismen formået at udfordre kristne, og det har været en afgørende faktor for, at mange mennesker efterhånden orienterer sig anderledes end blot postmoderne. Denne tendens, tror jeg også, vil blive mere udtalt i Danmark. Ateistiske stemmer taler mere klart i dag, hvilket skaber grobund for religionsdebatter, hvor vi kristne har mulighed for at udtrykke, hvorfor vi tror. Derudover har den øgede fokus på islam også gjort, at den kristne stemme er blevet mere relevant.

11. september – et vendepunkt

Hvad er grunden til, at nyateisterne er kommet mere i offensiven, som du ser det?

– En afgørende årsag hertil er formentligt 11. september (angrebet på World Trade Center, red.), hvor det pludseligt viste sig tydeligt, at andres overbevisninger kan have voldsomme konsekvenser. I kølvandet herpå opstod nyateisme-begrebet, hvor religion blev den store fjende, da de sammenblandede forskellige religioners værste konsekvenser ind til en fortælling om, hvad religion gør.
– I Danmark ser vi først nu, at den nye ateisme træder markant frem. Min vurdering er, at vi som land er mere homogent, og derfor har processen taget længere tid. Derudover er Danmark også et forholdsvist sekulariseret land, hvorfor religionskritikken ikke har været lige så relevant. En anden afgørende faktor for ateismens nye fremkomst i Danmark er også, at Ateistisk Selskab nu har fået en kendt person som formand, hvilket har givet dem langt bedre medie-muligheder. Det skal ikke underkendes som en afgørende grund.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvordan forventer du, at ateisterne vil modtage bogen?

– Nogle vil latterliggøre den, og andre vil helt klart ignorere den. Men nogle ateister vil ærligt og redeligt læse i den. Jeg oplever mange ateister, der er klar til at tage debatten, siger Kristoffer.

Overbevisende bog

#Troselv udkommer på det sekulære forlag Mellemgaard. Det er bevidst, for Kristoffer vil gerne nå læsere også udenfor de traditionelle kristne miljøer.
Da han sidste sommer satte sig ned for at skrive, besluttede han sig for, at bogen skulle være nem at læse og forstå. Det ellers tørre akademiske stof har Kristoffer fået omsat i et letforståeligt sprog, og uden at grave sig ned i de enkelte emneområder får han præsenteret alle de væsentlige grunde til at tro på en Skaber og på Jesus og opstandelsens virkelighed.
Han argumenterer ret overbevisende. De steder, hvor stoffet bliver kompliceret at forklare, tager Kristoffer sine læsere ved hånden og illustrerer det svært tilgængelige stof med ”billeder” fra hverdagen, som de fleste kan forstå.
Bogen er opbygget nærmest kronologisk fra universets begyndelse til Jesu opstandelse. Først det såkaldte kosmologiske argument, der handler om, at alt, hvad der begynder at eksistere, har en årsag, fordi ”noget” ikke kan opstå af ”ingenting”. Dernæst fintuningsargumentet, der drejer sig om at universet er designet så præcist, at den mindste afvigelse havde umuliggjort liv. At alt peger hen mod, at der må stå en arkitekt bag, en Skaber.

Senere påviser Kristoffer det ateistiske verdensbilledes fallit. De ateistiske tænkere Darwin, Marx og Freud får alle en tur. Hos dem er der andre drifter, der er mere grundlæggende for mennesket, end at erkende sandheden. Det er udfordrende, fordi mennesket derved ikke har mulighed for at undersøge, om dets egen ateisme er sand. ”Måske er ateisten udelukkende ateist, fordi det er en fordel for hans overlevelse (jf. Darwin)”, skriver Kristoffer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bogens anden halvdel handler om Bibelen. Om evangeliernes troværdighed. Om Jesus som en historisk person. Om Jesus komme var forudsagt af profeterne. Om Jesus virkeligt opstod fra de døde. Igen med en perlerække af logiske og rationelle argumenter sandsynliggør Kristoffer, at ja, evangelierne er troværdige, ja, Jesus er en historisk person, ja, hans komme var forudsagt af profeterne osv.

En levende tro

Nu er trosforsvar ikke nødvendigvis det samme som en levende tro, hvilket Kristoffer gør opmærksom på sidst i bogen. Personligt er han også optaget af, at kristendom først og fremmest er et levet liv sammen med Gud og en relation til den levende Gud.
”Det kan virke, som om jeg udelukkende ser kristendommen som et filosofisk sammenhængende system, og dette indtryk vil jeg gerne mane i jorden”, skriver han.

Kristoffer Hjorth Kruse voksede op i en forstad til Aarhus og gik i almindelig folkeskole, bortset fra 3. klasse, hvor han var med sine forældre i Afrika, hvor de var missionærer. Efter folkeskolen gik han på Rudehøj Efterskole i Odder og tog efterfølgende en HF på Aarhus Akademi. Så et år som volontør på Rudehøj Efterskole, inden han indskrev sig som stud.theol. på Menighedsfakultetet i Aarhus. I tre år havde studiejob i DanskOase ved siden af teologistudiet. Han er ved at afslutte 8. semester på Menighedsfakultetet og regner med at blive færdig som kandidat til næste år.
Kristoffer blev sidste sommer gift med Julie, som læser psykologi i Aarhus.