Menighed byggede stort kulturcenter til 33 mio. i lille by i Vendsyssel

Visionens bærer er Erik Rugholm, som har været forstander for menigheden de sidste ti år. Han arbejder ligesom alle andre i menigheden ulønnet og har sit job ved siden af.

Vi har oplevet mindst tyve økonomiske mirakler, fortæller en af de ca. 80 aktive medlemmer i en baptistkirke, som nægtede at dø.

Kulturcenter Vendsyssel er historien om en baptistmenighed, der havde så meget liv i sig, at den ikke ville dø – men genopstå som noget større.

– Vi var en baptistmenighed på ca. 80-100 medlemmer. Vi havde to gamle kirkebygninger, en i Tårs og en i Øster Vrå, som vi skiftevis mødtes i hver anden søndag, fortæller en af menighedens aktive medlemmer, John Jensen.
– For ca. 15 år siden var vi i den lykkelige situation, at vi manglede plads. Vi kunne have udvidet den ene kirke, men vi følte, at Gud ledte os til noget andet…

Købte nedlagt fabrik

Menigheden købte en tidligere fabrik på ca. 2.000 kvadratmeter i Sæsing midt imellem de to kirker.
Den kostede ca. halvanden million. Hvis de nu kunne samle 5 mio. kr. ind til ombygningen, var det nok højt sat, tænkte de.
Men menigheden følte, at Gud ledte dem til mere end bare at bygge en kirke for dem selv i et hjørne af de store bygninger.
De skulle bygge et center, hvor alle og enhver havde lyst til at komme. Mottoet for stedet er: ”Et fællesskab, alle kan blive en del af”.
Og projektet voksede i tro, så det blev på 33 mio. kroner…!

Bøn hver mandag

Hver mandag de sidste 8 år er 8-12 medlemmer af menigheden mødtes til bedemøde. Her er i øvrigt også et par medlemmer, som tilhører folkekirken. Og bøn har været rygraden i hele projektet.
Men det hører også med, at denne baptistmenighed er en åndelig fornyet menighed, hvor man er åben for de karismatiske nådegaver og tror, at Gud også i dag taler til os og gør mirakler.

Derfor turde de fleste i menigheden kaste sig ud i det store projekt. For dybest set handler det om at komme ud med det kristne budskab til alle mennesker.

Økonomiske mirakler

– Jeg tror, der er sket tyve ”økonomiske mirakler” undervejs, siger John Nielsen.
– For eksempel fik vi vores to gamle kirker godt solgt. Den ene til et kunstcenter.

Vi fik også støtte fra Lokale- og Anlægsfonden på 2½ mio., fordi det ikke kun var en kirke, men et kulturcenter. Vi fik også masser af gratis råd. Fx om et kombineret redskabsrum og scenerum, som senere kan bruges med et udendørs amfiteater. Vi har allerede kontakt til Hjørring Teater, Hirtshals Musikforening m.fl.
Vi fik tilskud til projekteringsudgifter fra Indenrigsministeriet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi købte 360 stole, som er bygget op i etager, for et halvt hundrede tusinde, hvor de oprindeligt har kostet mellem 1-2 millioner.
Og så fik vi forresten også 450 løse stole med i prisen – og en truck til at sætte dem op…!

Vi har lige haft koncert med Johnny Madsen med 550 deltagere. Og hans lydfolk var imponerede over akustikken, som vi har haft en af Danmarks dygtigste eksperter til at opbygge. Der er ikke noget, der runger.

Desuden har vi gratis fået møbler til grupperum m.m. for en værdi af 300.000 kr.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hjørring Kommune afviste i første omgang at støtte, fordi man ikke troede på, at hundrede mennesker kunne bygge et center til 33 mio. Men da de gik i gang, støttede kommunen med 550.000 kr.

Desuden anbefalede man støtte fra EU, som gav 400.000 kr.

Hvad kan du bidrage med?

Lederne tog rundt til alle menighedens medlemmer for at spørge, hvad de kunne bidrage med. Her blev der i alt indsamlet 5.5 mio. kr.! Vel at mærke udover de almindelige gaver til menighedens daglige drift.

Men ikke nok med det. Mange tilbød at levere gratis arbejdskraft. Her tilbød fx en tømrer at komme to timer hver dag. Andre har brugt 1-4 lørdage hver måned. Malermesteren sørgede for kontakt til alle håndværkere, så menigheden kunne lave mest mulig selv. Han har arbejdet 50 timer om ugen – i fire år. Nogle har brugt deres ferie. I alt er der brugt 25.000 frivillige arbejdstimer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De direkte byggeudgifter er ca. 27 mio. Og det frivillige arbejde udgør ikke mindre end 6 mio. kr.

Solceller og jordvarme

Centret har ingen udgifter til elektricitet og lys, fordi menigheden har anlagt jordvarme og solceller. Anlægget producerer 147.000 kwh om året – en besparelse på over 300.000 kr.
Da man akut manglede penge, til at købe solcelleanlægget, tilbød medlemmer af menigheden 1,5 mio. i rente- og afdragsfrie lån.

De sidste to år er det lykkedes at have et overskud på ca. 100.000 kr. hvert år, men den økonomiske udfordring bliver nu at afdrage til pengeinstitutterne.

Alle arbejder frivilligt

Forstanderen Erik Rugholm har – ligesom mange andre – brugt 30-40 timer om ugen de sidste fem år på at få alt dette til at lykkes. Erik har været forstander i ti år og haft hovedvisionen til det store center. Han har også stået for alt indkøb.

– Vi har ingen lønudgifter overhovedet. Rengøring, servering, køkkenpersonale – alt drives af frivillige fra menigheden. Der er ingen i menigheden, der får løn, fortæller John Jensen, som bliver rørt, når han fortæller om, hvordan fx en landmand kom kl. 10, når han havde fodret dyrene, og så arbejdede indtil han skulle hjem at fodre om aftenen.
– Er det slet ikke svært at finde frivillige?
– Nej, når centerlederen sender en mail rundt om et arrangement, så er der næsten hver gang flere, der melder sig til, end der er brug for. De fleste er fra menigheden, men der er også enkelte fra byen, der hjælper. En lokal tømrermester tilbød fx at hjælpe med at slå lofter op – uden beregning. En mand har næsten alene lagt 6.000 kvadratmeter fliser.

Lav dørtærskel til kirken

Drømmen med det hele er, at kirken gennem centret skaber relationer til alle og enhver, så dørtærsklen bliver lavere.

Og det er allerede begyndt at ske. Når man møder folk i byen, siger de: ”Det er godt nok et fantastisk center, I har bygget dernede. Vi har været der til en rund fødselsdag. Og vi kommer nok snart igen…”

Sidste år var der mellem 6-7.000 mennesker i centret, udover menigheden og de kirkelige arrangementer.

Der må være 700 i hallen. Foldedøre gør det muligt at opdele rum i mindre lokaler.

Her har været aktionærmøde for Spar Nord. Novo Nordisk og andre store virksomheder har holdt medarbejderkursus for deres medarbejdere. Forsvaret, sygehusene og statens administration har alle vist interesse i at bruge stedet..

Her er også lokaler til værkstedsaktiviteter, som bl.a. bruges til FOFs blomsterbindingskurser.

Centret blev færdigt for ca. et år siden, men blev taget i brug allerede for 3 år siden.

I dag er der mulighed for at spille badminton og dyrke mange andre slags sport.

Her er pejsestue samt kontor for centret og for menigheden.

Køkkenet er veludrustet. Her kan steges et par hundrede kyllinger i ovnen, her er bagemaskine, osv., så man kan bespise i hvert fald 400 gæster.

Hvert år holdes der julefrokost for menigheden m.fl., hvor der samles 180 deltagere.

Godt sammenhold

Menigheden hygger sig på arbejdslørdage, fortæller succeshistorier, og der har utroligt nok ikke været splittelser eller uenighed, – bortset fra helt i starten, hvor en mindre gruppe valgte at gå ud og lave en mere traditionel baptistmenighed.

Menigheden har et fantastisk sammenhold, og alle arbejder efter den samme vision og i den samme ånd.

– Jeg tænker, at Gud ikke ville gøre så mange mirakler, hvis der ikke var en mening med det. Så jeg tror, vi kommer til at opleve en enorm vækst i kirken, siger John forventningsfuld.

Kulturcenter Vendsyssels hjemmeside er kc-v.dk.