Evolution er skyld i stigende ateisme

Den amerikanske biolog Jonathan Wells har lige udgivet sin anden evolutionskritiske bog ”Zombie Science”.

I en amerikansk undersøgelse angiver ateister, at overbevisning om evolution er årsagen til, at de ikke tror på Gud.

Spørgsmål: Hvad kan der gøres for at hjælpe folk, som på grund af evolutionsteoriens høje anseelse har svært ved at tro på en skabende gud?

Svar: Den amerikanske biolog Jonathan Wells har lige udgivet sin anden evolutionskritiske bog ”Zombie Science”. I bogen kommer han kort ind på spørgsmålet om den dalende tro på Gud i USA. Antallet af ateister er stigende, og i undersøgelser, hvor folk anonymt besvarer spørgsmål, er der flere og flere, der i spørgsmålet om, hvilken religion de bekender sig til, sætter kryds i ”ingen”. Når spørgsmålet går på, hvorfor man ikke længere tror på Gud, besvarer de fleste det med, at videnskaben overbeviste dem, og herunder især evolutionsteorien.

USA er langt bagefter i den sekularisering, som Europa, og især Danmark, har gennemgået i det 20. århundrede. Så problemet med en dalende tro på Gud i USA er altså ret nyt i forhold til herhjemme, hvor den sag allerede for længst er ”ordnet”, ikke mindst ved hjælp af evolutionsteorien.

Fælles for USA, Danmark og i øvrigt hele den vestlige verden er altså, at evolutionsteorien er et magtfuldt redskab til at påvirke folks verdenssyn – påvirke det i retning af agnosticisme eller ateisme. Den udvikling ville selvfølgelig være helt på sin plads, hvis evolutionsteorien var sandsynlig, jeg mener, hvis der var en overvejende sandsynlighed for, at Darwin havde ret, ja, så synes jeg bestemt, det er ok, at folk mister deres tro.

Mit problem er imidlertid, at jeg ved, at evolution er umulig. Det er en teori, som ikke er understøttet af de videnskabelige facts. Derfor er det ikke i orden, at teorien er med til at producere flere og flere ateister.

Jeg har personligt sat alt ind på at udbrede kendskabet til intelligent design, da folk fortjener at høre beviserne imod evolution, før de beslutter sig for, om der er grund til at tro på Gud eller ej.
Mange kristne undervurderer evolutionsteoriens negative betydning, måske fordi de selv færdes i miljøer, hvor man per definition ikke tror på Darwin. Jeg oplever tit forbavselse, når jeg fortæller kristne, at procentdelen af danskere, som tror på evolution, er ca. 85. Mange frikirker lægger efter min mening for stor vægt på, at det skal være fedt at være kristen. Man appellerer til unge med følelsesmæssige argumenter i stedet for historiske og videnskabelige argumenter. Jeg oplever, at kristne fællesskaber har lukket sig sammen om sig selv og fortrinsvis missionerer for dem, som selv banker på kirkens dør, og at mission i Danmark er noget, som foregår på et følelsesmæssigt plan og ikke på et sagligt, rationelt, historisk og videnskabeligt plan.

De amerikanske undersøgelser viser, at det er videnskab og især evolution, som frarøver folk deres tro på Gud. Derfor er det videnskab og evolution, der skal fokuseres på i missionsarbejdet indenfor Danmarks grænser. Det er fint nok, at det kan være fedt at være kristen, det er bare ikke nogen rigtig grund. Den rigtige grund er, at man tror det er sandt, og man tror det er sandt, fordi man kender de historiske, filosofiske og videnskabelige argumenter, som taler for, at kristendommen er sand.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvis du er enig med mig i ovenstående betragtninger, kan du hjælpe på flere måder. Sæt dig ind i stoffet, find info på nettet eller læs min bog. Arranger foredrag i dit kirkesamfund, fx med folk fra Origo, eller støt Origo ved at abonnere på bladet. Mange finder stoffet i Origo svært tilgængeligt, men der arbejdes lige nu på at gøre artiklerne mere læsevenlige for lægfolk. Og selvom du ikke læser hele bladet, er et abonnement stadig en god måde at støtte arbejdet på. Origo er nemlig den eneste organisation på dansk grund, som arbejder specifikt med at nedbryde naturvidenskabelige hindringer for troen på Gud.