Blev Moses svigtet?

Debatindlæg af Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved.

Man behøver ikke at være psykolog for at kunne se selv på lang afstand, at Moses med sin stærke udstråling er prototypen på en kvindebedårer til ulykke for ham selv, men stadig indenfor tilgivelsens og nådens rækkevidde. Jeg spekulerer blot på, om de kristne brødre, som har arbejdet tæt sammen med ham i mange år, ind imellem har sat sig stille ned sammen med ham og samtalet med ham om de fristelser, de selv kæmper med?
Måske kunne ulykken være undgået, hvis en sådan praktisk ydmyghed havde været til stede? Jeg véd selvfølgelig ikke, om det er sket, men hvis ikke, bør der være nogle, der angerfuldt må føle, at de har svigtet Moses. Dette være ikke sagt for at undskylde Moses, men i det mindste kunne jeg gerne ønske, at nogle af disse fromme mænd havde stået frem i en sagtmodig ånd (Gal. 6:1) og fremstammet: “Det kunne have været mig!” Og hvad med både hans stakkels kone og den el. de kvinder, der også blev bragt til fald?