Danmission er ny strategisk partner for Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet og DANIDA har med aftalen fra 3. juli anerkendt Danmissions rolle som trosbaseret udviklingsorganisation.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs har oplyst, at Danmission er blevet udvalgt til at få en strategisk partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet og DANIDA for perioden 2018-2021. Partnerskabsaftalen betyder, at Danmission i aftaleperioden vil modtage 15 mio. kr. om året til arbejdet i en række af Danmissions samarbejdslande.

I sin vurdering af organisationens ansøgning betoner Udenrigsministeriet Danmissions værdier og nævner ”tro, forsoning, dialog, værdighed, ansvarlighed og retfærdighed”.

”Vi er både glade og stolte over at modtage en sådan anerkendelse – både af vores dygtige medarbejderes indsats og ikke mindst af vores rolle som trosbaseret organisation. Det er et meget vigtigt skridt i retning af anerkendelsen af religion som en væsentlig faktor i udviklingsarbejdet i mange lande”, udtaler Danmissions generalsekretær Jørgen Skov Sørensen.

Danmission er en af i alt 17 civilsamfundsorganisationer, der har strategiske partnerskabsaftaler med Udenrigsministeriet. Udover partnerskabsaftalen modtager Danmission et årligt tilskud på ca. 4,4 mio. kr. fra Udenrigsministeriet til arbejdet i Mellemøsten via Dansk-Arabisk PartnerskabsProgram.

Danmission arbejder med kirkeudvikling, religionsdialog og fattigdomsbekæmpelse i 10 lande i Afrika, Asien og Mellemøsten. Organisationen har ca. 55 ansatte og en omsætning på ca. 70 mio. kroner, hvoraf ca. 2/3 udgøres af indsamlede midler og overskud fra genbrugsbutikker, mens 1/3 udgøres af offentlige tilskud.