Kirkesangbogen kan nu fås med tilhørende nodebog

Kirkesangbogen, som udkom tidligere i år, har nu fået en akkompangementsbog med noder tilrettelagt for orgel til de 229 sange og salmer.

Redaktionsgruppen bag Kirkesangbogen har ønsket at videreudvikle og styrke den unikke danske tradition for kirkelig fællessang. Derfor er Kirkesangbogen en bred tolkning af kristen tro og eksistens og er en slags mellemting mellem Den Danske Salmebog og Højskolesangbogen.

Redaktionsgruppen har gennemgået et tusindtal stort materiale af især danske salmer og sange fra de seneste ca. 50 år med henblik på at udvælge de bedst egnede. Der har også været et nært samarbejde mellem sangskrivere, digtere og komponister på en række workshops undervejs.

Kirkesangbogen indeholder tekster af både Steffen Brandt, Lars Lilholt, Iben Krogsdal, Anne Linnet og Kim Larsen for bare at nævne nogle af de nyere bidragydere. Melodisiden er præget af tilsvarende fornyelse i forhold til både Salmebogen og Højskolesangbogen.

Akkompagnementsbogen koster 607,25 kr, mens Kirkesangbogen koster 249 kr. Udgiver er Det Kgl. Vajsenhus.