Stifter vil ud i sommerlandet

Aalborg, Ribe og Viborg Stifter har fået en bevilling på 575.000 kr. fra Folkekirkens Fællesfond til at gennemføre en undersøgelse af kirkens rolle og udviklingspotentiale i sommerlandet.

”Den enkelte kirke og det enkelte sogn ved selvfølgelig, hvad det betyder for dem, men vi har ikke et generelt billede af, hvilke udfordringer og muligheder, der ligger i at være sommerlandskirke,” siger biskop Henning Toft Bro, Aalborg.

Samarbejdet mellem Aalborg, Ribe og Viborg Stifter udmøntes konkret i en arbejdsgruppe, som ud over de 3 biskopper består af formænd for stiftsrådet, sognepræster og stiftskontorchefer fra de 3 stifter. FUV er tilknyttet gruppen som konsulent.

”Samlet set håber vi på, at vi ved projektets afslutning har et katalog i hånden, som menighedsrådene i sommerkirkerne i hele landet kan bruge til at udvikle det lokale kirkeliv,” siger biskop Henrik Stubkjær, Viborg.