Interview med ledere i Nordkoreas undergrundskirke

Al officiel information i Nordkorea er præget af propaganda for det kommunistiske paradis. I praksis lider befolkningen nød.

Nordkorea er i medierne på grund af truslen fra det kommunistiske lands atomvåben. Men også den sundhedsmæssige situation i Nord-korea er katastrofal. Dansk Europamission forsøger at hjælpe med medicin.

Gennem hemmelige kanaler har jeg kunnet stille spørgsmål til ledere i undergrundskirken og Nordkorea. Svarene bringes, som Dansk Europamission har modtaget dem, dog er der af sikkerhedshensyn udeladt enkelte detaljer.

Hvordan er sundhedssituationen i landet?  
Ledere i undergrundskirken svarer: Nordkoreas nationale sundhedssystem er i princippet universelt og gratis for alle, men virkeligheden er en anden.
Man kan sige, at samfundet i Nordkorea langsomt er blevet darwinistisk – det er de stærkeste, der overlever. Hver indbyggers vigtigste opgave er ganske enkelt at overleve.

Sundhedsvæsnet fungerer ikke

Hvordan er sundhedssituationen specifikt for de kristne? 
– Den kristne kirke står over for de samme akutte mangler og et voldsomt socialt pres. Det er simpelthen ikke muligt for det nordkoreanske folk at få den nødvendige lægehjælp – primært på grund af den kroniske mangel på stort set alle former for medicin og medicinsk udstyr.

’Det nationale sundhedssystem’ er i bund og grund en misvisende betegnelse – det er ganske enkelt ikke i stand til at give folk den nødvendige medicin eller behandling, ej heller adgang til diagnostisk udstyr eller andre fornødenheder – for slet ikke at nævne det nødvendige antal sundhedspersonale til at betjene befolkningen.

Vi er tvunget til at søge midlertidig behandling i lokale ”landsby-klinikker”, men der er stor mangel på medicin og udstyr.

For de ældre og andre sårbare grupper i samfundet, f.eks. forældreløse børn og folk med meget alvorlige sygdomme, er der ingen mulighed for at få lægehjælp inden for det nordkoreanske system, som det ser ud lige nu.

Kirken hjælper

– Vores undergrundskirke gør sit bedste for med omhu og styrket af Kristi kærlighed at tage sig af de syge, de ældre og børn, der har mistet deres forældre. Der er i sandhed mange udfordringer, forhindringer og problemer på vores vej, men vi ser hen til Jesus Kristus, som er vejen, sandheden og livet, for at finde styrke og opmuntring.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den støtte og forbøn, vi får fra troende i andre lande (bl.a. Danmark, red), hjælper os til ved troens hjælp at finde måder, hvorpå vi kan overvinde de alvorlige kriser og farer, de troende stilles overfor her.

Det nordkoreanske samfund rammes ofte af naturkatastrofer såsom oversvømmelser, tyfoner osv., der ødelægger høsten. Det var særligt alvorligt i 2016.

Det er medicin som denne, der i dyb hemmelighed indføres i Nordkorea.
Hemmelig medicinhjælp

Hvilke sygdomme kan behandles med den medicinhjælp I får? 
– Medicin, der hjælper mod vandbårne sygdomme, der skyldes forurenet vand. De mest almindeligt forekommende er blandt disse diarré og forskellige febersygdomme.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sygdomme, der kan behandles med antibiotika.

Medicin mod åndedrætsproblemer, herunder forkølelse.

Kinesisk urtemedicin, der er særligt effektiv mod kredsløbsproblemer, især blandt ældre, forhøjet blodtryk, stress, hovedpine og andre smerter, herunder ledsmerter.

Medicin mod bakteriel infektion.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Behandling for gigt, leddegigt og betændelse, især til ældre.

Multivitaminer og kosttilskud, især til unge.

Kirken giver også omsorg til deres medborgere

De kristne i Nordkorea, bruger ikke kun medicinen fra Dansk Europamissions givere på sig selv, men deler på forsvarlig vis medicin og kosttilskud med ikke-troende.

Eksempelvis kan et kristent familiemedlem dele noget medicin med et andet familiemedlem, der er syg, men endnu ikke er kristen.

Dette kan give tyngde og kraft til vidnesbyrdet om Guds kærlighed og omsorg for os på et personligt plan.

En leder i undergrundskirken udtrykker fint, hvorledes kristne på en praktisk måde viser kærlighed til andre mennesker i nød:
”De kristne familier, vi når med vores hjælp, deler den smule, de har, med dem, som har endnu mindre”.