Det nytter at åbne munden

Kristne må være mere samfundsbevidste.

Regeringens skatteminister Karsten Lauritzsen har fået besked på at droppe sit forslag om at fjerne moms-kompensationen for velgørende foreninger. Forslaget ville have betydet et milliontab – også for frikirker.

Udfordringen skrev om sagen allerede i uge 37, hvor Frikirkenets generalsekretær Michael Wandt Laursen advarede imod at afskaffe ordningen for de ca. 900 foreninger, som er godkendt efter par. 8 til at modtage gaver – og momskompensation for deres omsætning. Ud af de 500 mio. de bruger på moms, får de ca. 150 mio. refunderet – efter ansøgning.

Det var selvfølgelig urimeligt, hvis foreningerne skulle til at betale moms af gaver. Og det lykkedes at få fremtrædende Venstre-folk, som den kirkepolitiske ordfører Carl Holst, til at gå i brechen for foreningerne. Også andre partiers politikere var oppe på mærkerne.

Alt dette var ikke sket, hvis vi kristne blot havde affundet os med endnu en forringelse. Det viser, at det nytter at åbne munden og protestere. Det nytter også at arbejde politisk. Det er værd at huske, nu hvor vi om godt en måned skal vælge nye politikere i alle danske kommuner og regioner.

Alt for ofte lader vi stå til. Men som kristne er vi nødt til at forsvare vores egne rettigheder, og vi skal også forsøge at påvirke samfundet med de gode værdier, vi har fra kristendommen.
Bibelen er verdens bedste etik-bog.