Politisk flertal for babyluger

I Tyskland redder babyluger som denne spædbørns liv.

Babyluger kan redde liv, fastslår KDs landsformand Stig Grenov.

Fundet af et barnelig i Glostrup har fået Socialdemokratiets sundhedsordfører til at foreslå indførelsen af ”Babyluger”, som de kendes fra andre lande i verden.

Det sker i gennemsnit en gang om året, at man finder et efterladt spædbarn i Danmark. Nogle af dem er stadig i live og bliver reddet. Men nyfødte kan ikke overleve ret længe uden varme og mad.

Derfor kan en babyluge, hvor moderen anonymt kan efterlade den nyfødte i et opvarmet rum nær en klinik, redde menneskeliv.

Sådanne babyluger findes i Tyskland, Holland, Ungarn, Kina, Japan og Rusland. Alene i Tyskland er der omkring 100 babyluger, hvor mødre de sidste 10 år har afleveret 500 babyer.

Når barnet lægges i lugen, aktiveres en alarm, som tilkalder sundhedspersonalet på klinikken. Babylugerne hindrer, at spædbørnene dør af fx kulde. Lugerne redder altså menneskeliv. Og det argument er vigtigt for Socialdemokraternes sundhedsordfører.

”Det er mit håb, at det vil være med til at gøre, at man ikke skaffer sig af med sit nyfødte barn et sted, hvor barnet ikke er i sikkerhed og tryghed, og hvor barnet kan risikere at dø”, siger Flemming Møller Mortensen.

Både Dansk Folkeparti og SF støtter forslaget om at indføre babyluger som en forsøgsordning i Danmark.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jordemødre afviser

Jordemoderforeningens fomand, Lillian Bondo, er derimod stærkt imod tanken om babyluger.

Hun peger på, at kvinder, der opholder sig ulovligt i Danmark fx som ofre for trafficking, kan føle sig presset af deres bagmænd til at skille sig af med deres nyfødte.

– Flere kvinder vil måske blive tvunget til at give barnet fra sig af dem, der styrer kvinderne, siger Lillian Bondo.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Modstandere af babyluger peger også på, at skyld og skam kan få en kvinde til at forlade eller endda dræbe sit nyfødte barn.

Og den tankegang skal vi ikke tilbage til, mener Lillian Bondo.

Babyluger vil også være en god ide i Danmark, mener KDs landsformand Stig Grenov.
Få liv – stor værdi

KDs landsformand har dog kun ros til overs for Flemming Møller Mortensen forslag.

– Lugerne vil kun have betydning i utroligt få tilfælde. Men alle mennesker har uendelig høj værdi, fastslår Stig Grenov.
Han forstår slet ikke Lillian Bondos reaktion. Det handler nemlig ikke om hverken skyld eller skam i forbindelse med fødsler:


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Det enkelte menneske må ikke presses ud i beslutninger, der siden vil traumatisere kvinder, mænd og koste børn livet. Intet menneske må presses ud i sådanne handlinger på grund af uvidenhed, økonomisk trængsel eller sociale forhold, siger Grenov.

Han mener, at Lillian Bondo tabuiserer de mange kvinder, der føler skam og skyld over at have afbrudt en graviditet, uagtet det er juridisk lovligt.

– Skam og skyld er en del af livet. Babyluger derimod er bare et ud af flere tiltag, der kan give pressede mennesker et alternativ og redde børn, mener Stig Grenov. En forsøgsordning med at etablere to babyluger i Danmark vil koste to millioner kroner. Finansieringen kan ifølge Flemming Møller Mortensen ske gennem satspuljemidlerne på sundhedsområdet.